Dat is de uitkomst van de eerste vijf 'tafelgesprekken' die Jumbo organiseerde met achtereenvolgens Nederlandse fruittelers, melkveehouders, varkenshouders, pluimveehouders en groentetelers van wie Jumbo verse producten afneemt. Ook de relevante landbouworganisaties zaten aan tafel. "Wij waarderen het dat Jumbo samen met de gehele sector meerwaarde in de keten wil creëren," zegt Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland in een persbericht van de Veghelse supermarktformule. "Dat begint met het goed in kaart brengen van de bestaande uitdagingen en het vinden van overeenstemming over de economische en maatschappelijke betekenis van de Nederlandse land- en tuinbouwsector."

Met de bevindingen uit de gesprekken gaat Jumbo 'aangescherpte' plannen maken, die de komende tijd 'getoetst' gaan worden in verschillende 'klankbordgroepen' met de ketenpartners.

Jumbo - de super met de laagste prijsgarantie - lijkt te zijn begonnen aan een inhaalslag die voor vakblad AGF nog onwennig aanvoelt ('telers blijven om tafel met Jumbo'). Andere supermarktketens haalden de banden met hun leveranciers al eerder aan. Zo werkt Albert Heijn al jaren samen met zijn leveranciers in de 'Beter voor... '- ketens voor zuivel, vlees en groente en fruit en bestaan bovendien zelfs al decennialange relaties met telers via de firma Bakker uit Barendregt. De coöperatieve formule Plus koos onder meer voor een eigen varkensvleesketen waarvoor de betrokken boeren graag op de foto gingen (zie boven).

Jumbo is aan het uitzoeken hoe de goede voornemens concreet gestalte moeten krijgen, maar heeft ook al samenwerkingen met boeren. Dat formuleert het Brabantse bedrijf als volgt in het persbericht:

Alle partijen onderschrijven de noodzaak om gezamenlijk te werken aan een toekomstbestendigere voedselketen, waarin het verdienvermogen van de Nederlandse land- en tuinbouw de ruimte biedt voor de benodigde investeringen in innovatie en verdere verduurzaming. Minstens zo belangrijk is een breed gedragen trots op de mooie producten van Nederlandse bodem die op onze eettafels belanden. Jumbo is trots op het Nederlandse product en ziet het als haar opdracht om dit nóg meer uit te dragen. Plannen hiervoor zullen komende maanden worden uitgewerkt. Jumbo heeft al aangegeven dat ze nadrukkelijker de unieke kenmerken van Nederlandse land- en tuinbouwproducten – duurzaamheid, kwaliteit, smaak en gezondheid – onder de aandacht wil brengen. Verder houdt Jumbo met betrekking tot haar herkomstbeleid bij de inkoop van producten vast aan het motto: ‘Van dichtbij als het kan, verder weg als het moet’. Zo komt het overgrote deel al van Hollandse bodem; driekwart van het assortiment binnen de productgroepen AGF, zuivel, vlees en eieren komt uit eigen land.

Samenwerken voor de lange termijn
Nederlandse boeren en telers benadrukken dat zij baat hebben bij een nauwere samenwerking en langetermijnafspraken met grote afnemers zoals Jumbo. Betrokkenheid en financiële zekerheid vergroten immers de bereidwilligheid om te investeren in duurzaamheid en verdere kwaliteitsverbetering. Jumbo wijst erop dat ze erg goede ervaringen heeft met de partnerschappen ten aanzien van dierenwelzijn en verduurzaming die ze afgelopen jaren is aangegaan met bijvoorbeeld Nederlandse pluimveehouders (t.b.v. de diervriendelijkere Nieuwe Standaard Kip) en melkveehouders (t.b.v. zuivel met het Beter Leven keurmerk). Om meer stabiliteit in de keten te bewerkstelligen, kiest Jumbo voor nog meer langetermijnrelaties met haar boeren en telers. Jumbo is verder voornemens om samen met de ketenpartners op te trekken in het reguliere overleg met politiek en overheden, bijvoorbeeld ten aanzien van het vergunningenbeleid.

Dit artikel afdrukken