Van de Nederlandse kinderen en jongeren van 2 tot 25 jaar was in 2018 16% te zwaar. Bij de jongvolwassenen (18-25 jaar) was dat ruim 24%. Dat meldt het CBS naar aanleiding van nieuwe cijfers in de Jeugdmonitor.

In vergelijking met het jaar 2000 is het aantal kinderen en jongeren met overgewicht toegenomen van 12,5% naar 15,8%. Van de 2- tot 25 jarigen kampt 12,8% met matig overgewicht en is 3% obees. Overgewicht komt het meest voor bij bij kinderen en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond (25,1%) en bij jongvolwassenen (24%), schrijft het CBS. Bij jongens en meisjes komt overgewicht ongeveer even veel voor.

In de Jeugdmonitor wordt ook aandacht besteed aan de (on)tevredenheid met het gewicht. Van de jongvolwassenen was 67% tevreden en 11% ontevreden met hun gewicht in de periode 2016-2018. Binnen de groep jongvolwassenen met overgewicht is 29% ontevreden met zijn of haar gewicht, tegen 5% van de jongeren met een gezond gewicht. Jonge vrouwen zijn ontevredener over hun gewicht dan jonge mannen.
CBS - Kwart 18- tot 25- jarigen te zwaar
Reageer
  • Deel
Druk af