image


Gisteren voerden de jonge Vlaamse landbouwers, verenigd in de Groene Kring, actie aan het slachthuis van Anderlecht. Ze trokken aan de alarmbel op het moment dat, zoals iedere dinsdagvoormiddag, versnijders en distributeurs er in een café samen kwamen om overleg te plegen over de prijzen.

Volgens de manifestanten is de sector in nood. "De prijzen staan onder druk, zowel bij varkens, rundvee als braadkippen. Het is vijf na twaalf, want de eerste bedrijven geven het op", klinkt het.

De Groene Kringers maken vreemde redeneringen.
1) Ze willen overleg met de distributiesector. Niet omwille van deze constatatie : "Vandaag stellen we vast dat de prijs aan de consument stijgt en de prijs betaald aan de landbouwproducent daalt. Het heeft geen zin dat steeds hogere winstmarges gecreëerd worden als je daarmee een volledige maatschappelijke sector doodknijpt."
Op hun eigen analyse, dienen ze zichzelf van antwoord: "Ingrijpen in de marktprijs is zeker geen oplossing."
Huh?! 2) Neen, de Groene Kringers hebben een andere oplossing. Noem de vorige redenering een ezelsbruggetje naar de echte agenda: "Het lijkt ons niet logisch dat het goedkopere GGO-voeder Europa niet binnen mag, maar vlees dat in het buitenland geproduceerd wordt met dit voeder wel. Dit is regelrechte concurrentievervalsing." En in dezelfde redenering: "Daarnaast moet er voor de actievoerders ook opnieuw nagedacht worden over het gebruik van dierenmeel in het voeder. Dit is een rijke en betaalbare bron van eiwitten. Zolang er geen kannibalisme is lijkt dit voor ons een ideale manier om restproducten een meerwaarde te geven en het voeder goedkoper te maken."

Voor een goed begrip: de Groene Kring is de jongerentak van de Boerenbond. Die laatste stuurt haar jong volk als kanonnenvlees het strijdperk in. Boerenbond is de lobbygroep van de veevoedersector (AVEVE) en van de landbouwbanken (KBCera), zo klagen zich onafhankelijk opstellende boeren.

Jammer dat ook de nieuwe generatie jonge boeren haar lot gewillig in handen legt van grootbanken en -distributie.
Dit artikel afdrukken