Zelfs de ‘milieubewuste’ reiziger laat zich verleiden om het vliegtuig te pakken. Dat schrijft Trouw op basis van 2 rapporten van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

De rapporten van KiM geven enerzijds inzicht in welke groepen veel gebruik maken van het vliegtuig en anderzijds in hoe vliegen beperkt kan worden. Het instituut beschrijft dat het vaak de jonge (leeftijd 25-34), hoogopgeleide, welvarende stedelingen zijn die het vliegtuig pakken. Voor deze groep heeft een vliegtaks van een paar euro per ticket waarschijnlijk nauwelijks invloed.

Een mogelijke effectieve manier om het vlieggedrag van consumenten aan te passen, is het voorlichten over de gevolgen van vliegen. Dat moet, in combinatie met prijsprikkels, regelgeving en technische innovaties, een gedragsverandering teweeg brengen denkt KiM. Ondertussen ligt een taak bij de overheid om duurzamer reizen te stimuleren.

Opvallend was dat 40% van de deelnemers aan het onderzoek aangeeft milieubewust te zijn, terwijl dit niet is terug te zien in hun vlieggedrag. Onderzoeker Jaco Berveling verklaart dat aan de hand van cognitieve dissonantie: “Mensen willen graag allebei: het milieu sparen en óók op vakantie kunnen. Dan gebruiken ze een ontkenningsstrategie, door bijvoorbeeld te zeggen: ‘thuis recycle ik heel veel afval’. Terwijl dat niet in verhouding staat tot een verre vliegreis.”
Trouw - Het vlieggedrag van de veelvlieger (de jonge hoogopgeleide stedeling) valt lastig te veranderen
Reageer
  • Deel
Druk af