Met die eenvoudige zin zou de vandaag gepubliceerde policy brief van het Planbureau voor de Leefomgeving over de verduurzaming het voedselconsumptie kunnen worden samengevat.

Om duurzamer en gezonder te eten, is het nodig om ingesleten alledaagse voedselroutines te veranderen, zegt de studie Voedselconsumptie veranderen. Het PBL identificeert zeven bouwstenen voor beleid die duurzamere en gezondere voedselroutines kunnen bevorderen. Kern van de gedachte achter alle elementen is dat de consument het niet alleen kan. Alleen in samenwerking met ketenpartijen zoals supermarkten, horeca en voedingsmiddelenproducenten, influencers en overheden is de consument in staat om zijn eetpatroon stap voor stap te veranderen.

De facto adviseert het PBL cultuurverandering door middel van marketingtechnieken. Culturen zijn het resultaat van lange tradities die na de intrede van massaal ingezette reclametechnieken zich kunstmatig zijn gaan vormen en mensen toenemend hebben losgemaakt van hun cultureel gevormde wortels. In haar boek No logo pleitte de bekende Amerikaanse cultuurcritica Naomi Klein nadrukkelijk tegen deze 'plastic' vorm van cultuurvorming.
PBL - Voedselconsumptie veranderen
Reageer
  • Deel
Druk af