Dat zegt onderzoeker Dr. Ir. Addo van Pul van het RIVM in antwoord op de kritiek op de ammoniakmetingen van zijn instituut. Die metingen spelen een centrale rol in het mest- en natuurbeleid in Nederland. Op Foodlog werd voor de zomer lang en scherp gedebatteerd over de jongste kritiek zoals verwoord in het rapport ‘Ammoniak in Nederland: een noordoostelijke spelbreker’. Door ondeugdelijke verzameling van meetgegevens in de directe nabijheid van veehouderijbedrijven zou het mestbeleid gevoed worden door overtrokken cijfers.

Volgens Van Pul in gesprek met Bij12 brachten de onderzoekers een mening naar buiten en schreef de pers het klakkeloos over. Liever had hij hen eerst uitgelegd wat ze verkeerd zagen en dat het RIVM correcties toepast op metingen. Dan zou er geen commotie zijn ontstaan. Vervolgens zegt Van Pul dat het "bijna onhaalbaar" is om een meetplek te vinden die niet direct door een veehouderijbedrijf wordt beïnvloed. "Je meet gewoon de realiteit in Nederland", zegt hij.

Op de vraag hoe het RIVM met kritiek omgaat, antwoordt Van Pul: "Het helpt als we betrokkenen laten zien wat we doen en hoe we dat doen. Zo hebben we dit voorjaar Kamerleden via een technische briefing verteld over de monitoring van stikstofdepositie. In mei heb ik meegewerkt aan het programma ‘De Monitor’ met als onderwerp ‘De Nederlandse mesthoop’. Misschien moeten we dit soort dingen nog vaker doen. En aan de andere kant accepteren dat sommige groepen zich nooit zullen laten overtuigen."
BIJ12 - Addo van Pul (RIVM) over kritiek op ammoniakmetingen - BIJ12
  • Deel
Druk af