Jaarlijks overlijden 33.000 Europeanen door infecties met bacteriën die resistent zijn tegen meerdere soorten antibiotica. Deze boosdoeners staan inmiddels bekend als 'superbacteriën'.

Eerdere schattingen gingen uit van circa 25.000 doden. Het nieuwe cijfer wordt gemeld door het Europese centrum voor ziektepreventie en controle (ECDC) in het medische tijdschrift The Lancet. Ze gaan dood doordat hun infectie (blaasontsteking, luchtweginfectie of andere infectie) niet meer te behandelen is met antibiotica.

Driekwart van de besmettingen met een superbacterie ontstaat in het ziekenhuis
In Nederland gaat het naar schatting om 200 overlijdensgevallen en 5.000 infecties. "Nederland doet het goed," zegt de Nederlandse hoogleraar en medeauteur van het onderzoek Mirjam Kretzschmar in het AD. Sinds 2007 is de geschatte sterfte aan resistente bacteriën in Europa sterk toegenomen. In Italië en Griekenland is de situatie het meest zorgwekkend. In Italië vallen naar schatting 10.700 doden op ruim 60 miljoen inwoners, in Griekenland 1.600 doden op bijna 11 miljoen inwoners. "In Nederland is veel aandacht voor infectiepreventie en wordt goed nagedacht over wanneer we wél en niet antibiotica moeten gebruiken", aldus Kretzschmar.

Het onderzoek richtte zich op 8 bacteriesoorten die tegen meerdere antibiotica, ook de 'laatste redmiddelen' zoals colistine, resistent zijn. Het gaat om Acinetobacter spp, Enterococcus faecalis en Enterococcus faecium, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, meticillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) en Streptococcus pneumoniae. Driekwart van de besmettingen met een superbacterie ontstaat in het ziekenhuis.

Het ECDC pleit voor een een drietal richtlijnen om tot een integrale oplossing voor heel Europa te komen: 1. alleen antibiotica voorschrijven als het echt nodig is en dan met mate, 2. goede infectiepreventie en controlemaatregelen, 3. inzetten op onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe antibiotica.
Dit artikel afdrukken