Wetenschappers, systeemdenkers en praktijkvernieuwers krijgen drie avonden de ruimte om nieuwe inzichten en oplossingen op grote vraagstukken als klimaatverandering en de instorting van het insectenleven te bieden. Ook bespreken zij onderwerpen als voedingsgerelateerde ziekten, het dalend voedselvertrouwen en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Op de slotzaterdag zoeken we naar een gezamenlijke toekomstagenda op de belangrijkste thema’s - bodem, biodiversiteit en gezondheid - in actieve dialoog met de zaal.

Doelgroep
De avonden zijn bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt bij de toekomst van ons voedsel en het agrarisch landschap. Professionals, agrariërs, studenten en geïnteresseerde burgers dagen we uit om actief mee te denken over de toekomst van ons voedselsysteem. Onverhoopt is mede-initiator en moderator, Felix Rottenberg, dit seizoen niet beschikbaar. In zijn plaats worden de debatten geleid door Bert van Ruitenbeek (6 maart), Joszi Smeets (24 april) en Dick Veerman (27 maart en slotzaterdag 12 mei).

Programma
- Dinsdag 6 maart: Inspelen op klimaatverandering, 20:00-22:00 uur
- Dinsdag 27 maart: Kan voedselproductie zonder chemie?, 20:00-22:00 uur
- Dinsdag 24 april: Technologische revolutie in de voedselketen, 20:00-22:00 uur
- Zaterdag 12 mei: conferentie Draaien aan de knoppen van ons voedselsysteem, 11:00-16:00 uur

Informatie
Tijd: avonden 20:00 – 22:00 uur, conferentie 12 mei 11.00 - 16.00 uur
Adres: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam
Prijzen: Regulier: €12, Korting: €7, Passe-partout: €42, Passe-partout studenten: €24
Tickets: te bestellen via de website

Slotlezing en debat zaterdag 12 mei: Draaien aan de knoppen van ons voedselsysteem
In deze conferentie gaan we met alle deelnemers op zoek naar aanknopingspunten en een agenda voor verandering van ons voedselsysteem

Obstakels voor transitie
Keynote spreker: Lucas Simons (CEO New Foresight). Waarom lukken transities vaak niet? Zijn ook systeemveranderingen nodig? Zo ja, welke? En hoe bereiken we dat?

Minidebat: technologie of ecologie?
Er woedt een richtingenstrijd tussen “technofielen” (ecomodernisten) en “ecofielen” (technofoben). Wat zijn de verschillen? En waar zijn ze het wél over eens? Een zoektocht via debat naar slimme combi’s van ecologie en technologie vanuit systeemdenken.
Opponenten:
Hidde Boersma, bioloog, journalist, essayist, filmmaker en ecomodernist
Jan Willem Erisman, bioloog, directeur Louis Bolk Instituut en hoogleraar VU

Werken aan systeemvragen rond klimaatvriendelijke landbouw, landbouw en biodiversiteit en de relatie tussen gezond eten en een gezonde aarde
Met inleidingen van o.a. Jan Peter Lesschen (Alterra), Natasja Oerlemans (WNF), Tamara de Weijer (Arts & Voeding), Jorrit Kiewik (directeur Slow Food Youth Network) en Willem Lageweg (coördinator Transitiecoalitie Voedsel).

Slotdebat
Met o.a. Volkert Engelsman (CEO Eosta en nr 1 Trouw Duurzaamheids top 100) en andere koplopers uit bedrijfsleven, overheden en onderzoek.

Onverhoopt is mede-initiator en moderator, Felix Rottenberg, dit seizoen niet beschikbaar. De bijeenkomsten overlappen met een perspectiefvolle behandeling van sarcoïdose, een chronische aandoening die soms, zoals nu, prioriteit van hem vergt.

In zijn plaats worden de debatten geleid door:
Bert van Ruitenbeek, mede-organisator It’s the food, my friend! en projectmatig actief in duurzame landbouw en voeding/ Ecominds (eerste avond 6 maart)
Joszi Smeets, voormalig directeur Slow Food Youth Network en mede-oprichter Food Hub (derde avond 24 april)
Dick Veerman, oprichter en hoofdredacteur van de gezaghebbende website foodlog.nl (tweede avond 27 maart en slotzaterdag 12 mei)

Nadere informatie over het programma en de sprekers is te vinden op de website van De Rode Hoed. Daar zijn ook kaarten te bestellen.

De debatserie wordt georganiseerd door Wouter van der Weijden, Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu en Bert van Ruitenbeek, bureau Ecominds. Partners zijn Slow Food Youth Network (SFYN) en Transitie Coalitie Voedsel, mediapartners dagblad Trouw en Foodlog.nl. Op de sociale media zijn de debatten met de hashtag #foodfriend te vinden.
Dit artikel afdrukken