We maken aan het slot van deze vijfdelige serie de balans op en gaan op zoek naar handelingsperspectieven voor overheden bedrijfsleven, wetenschap en burgers.

Slotdebat: Naar een ecologisch houdbaar landbouw- en voedselsysteem
In welke richting willen we dat het Nederlandse landbouw- en voedselsysteem zich de komende 10 jaar gaat ontwikkelen? Nederland heeft een hoog ontwikkelde landbouw, een hoog opgeleide bevolking, een hoge bevolkingsdichtheid en dito vee-dichtheid en heeft een sterke kennispositie. Biedt dat een basis voor ontwikkelingsmodellen met internationale voorbeeldwerking? Hoe integreren we economie, ecologie, gezondheid en klimaatbeleid? Hoe komen we tot gezondere voedingspatronen in gezinnen, scholen, ziekenhuizen en bedrijven?

Met diverse praktijkcases, de belangrijkste leermomenten uit de voorgaande avonden en o.m.:
  • prof. Pier Vellinga, emeritus hoogleraar Wageningen Universiteit: Waarom is transitie van de landbouw en onze voedingspatronen urgent en wat zijn speerpunten?

  • Wim Stegeman, akkerbouwer, Irene van de Voort, biologisch melkveehouder en agrarisch ondernemer van het jaar en Gijs Kuneman, directeur CLM Onderzoek en Advies: over ecologisch houdbare voedselproductiesystemen

  • Gerard Kramer, Blonk Consultants en Bas Cloo, kok over het menu van de toekomst

  • Joszi Smeets, directeur Youth Food Movement en Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, over de voedselagenda van het kabinet.


Het Slotdebat culmineert in een gesprek over 'Waarheen met ons voedselsysteem?'.
Staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam presenteert zijn Europese beleidsambities en wordt kort geïnterviewd. Daarna gaat hij in debat met de zaal gericht op de voedselagenda van het kabinet - mede naar aanleiding van het WRR rapport Naar een Voedselbeleid.

Drie inleiders poneren elk een stelling. Wat kunnen de overheid en anderen doen om ecologisch houdbare productiesystemen te bevorderen? En wat om gezonde en duurzame voedingspatronen te stimuleren? Hoe benaderen we de jeugd?

De dag en debatserie wordt afgesloten met een Borrel.

Terugblik
De zevende serie landbouw- en voedseldialogen in de Rode Hoed onder de titel It’s the food, my friend! onder leiding van Felix Rottenberg stond in het teken van de overgang naar een ander voedselsysteem. En van wetenschappelijke inzichten die hierbij helpen.

Op 29 februari begon de debatserie met een sociaal-culturele beschouwing over landbouw, vlees en ethiek. Op 14 maart stond de relatie tussen landbouw & voedsel en het vluchtelingenvraagstuk centraal. Daarna kwamen de relatie tussen voeding en gedrag (29 maart) en de rol van bacteriën in onze voedselketen (19 april) aan de orde.
Op zaterdag 21 mei maken we de balans op en gaan we op zoek naar handelingsperspectieven voor overheid, bedrijfsleven, wetenschap, burgers en anderen.

Kaarten
Het slotdebat op 21 mei kost €20,- en €12,- voor studenten. Dit is inclusief lunch. De kaarten kun je hier bestellen.

Praktische info
Het Slotdebat vindt plaats in de Oosterhuiszaal van De Rode Hoed, Keizersgracht 102 te Amsterdam. Aanvangstijd voor het Slotdebat is 11.00 uur en het programma duurt tot 16.00 uur; de zaal gaat open vanaf 10.30 uur.

Kijk voor meer informatie op de websites van De Rode Hoed en clm.

Organisatie
Wouter van der Weijden, Stichting Centrum voor landbouw en Milieu, Bert van Ruitenbeek, bureau Ecominds en Felix Rottenberg in samenwerking met de Rode Hoed. Partner is de Youth Food Movement, Mediapartners zijn dagblad Trouw en Foodlog.nl.

Deze debatserie wordt mede mogelijk gemaakt door: Ministerie van Economische Zaken, Achmea, Rabobank, Triodos Foundation, Nederlandse Zuivelorganisatie NZO, DO-it, Koppert B.V., Eosta

Fotocredits: 'It's the Youth, my Friend!', Youth Food Movement Nederland‎ via Facebook
Dit artikel afdrukken