Vrijdagavond 9 mei is de slotavond van 'It's the Food, my Friend', op locatie in Wageningen (locatie Wageningen Campus, Orion, Gebouwnummer 103).

6. Vernieuwers in landbouw en voedselketen (2): Het sluiten van kringlopen
In dit tweeluik over vernieuwers in de landbouw en voedselketen, waarin we eerder bij de HAS Hogeschool in Den Bosch hebben ingezoomd op duurzame vlees- en eiwitproductie, laten we met Joel Salatin op de slotavond een belangrijke Amerikaanse vernieuwer uit de praktijk aan het woord. Salatin is via zijn Polyface Farms wereldberoemd geworden. Co-referent is Imke de Boer, hoogleraar Dierlijke Productiesystemen aan de Wageningen Universiteit.

In de ontwikkeling naar productieverhoging zijn landbouwbedrijven steeds verder afgegroeid van kringlopen van mest en voer. Dat is vaak ten koste gegaan van bodemvruchtbaarheid en milieu. Ook is de boer afhankelijker geworden van de toeleverende industrie. Hier en daar ontstaat in de landbouw weer nieuwe belangstelling voor lokale kringlopen. Dat kan op allerlei, ook innovatieve manieren, soms ook met directe verbindingen met consumenten. Kringlopen kunnen ten goede komen aan bodem en milieu en kunnen de boer minder afhankelijk maken van toeleverende bedrijven. Dat kan het beroep van boer steviger en aantrekkelijker maken.

- Joel Salatin, Amerikaans boer en auteur, bekend van de film Food Inc en Michael Pollans boek The Omnivore’s Dilemma. In 2011 is hij door Time Magazine uitgeroepen tot meest innovatieve boer ter wereld.
- Imke de Boer, hoogleraar Dierlijke Productiesystemen aan Wageningen Universiteit.

Proeverij: kaas van Pure Graze®.

Voertaal op deze avond is Engels

Toegang
Ben je van plan om op 9 mei naar het slotdebat in Wageningen te komen? Laat het weten via de Facebook pagina van mede-organisatoren Otherwise en de Boerengroep, zodat we ons zo nodig kunnen voorbereiden met extra ruimte en een videoscherm.
Locatie: Campus Wageningen Universiteit, Orion, gebouw 103.
Kaarten: €10 (€5 voor studenten) aan de ingang. Vanwege de verwachte drukte graag gepast geld meenemen; er zijn ook twee mobiele pin-units aanwezig.
Gratis toegang voor passe-partouthouders It’s the food, my friend!
Toegangsprijzen zijn inclusief koffie/thee (tot 19.50 uur) en proeverij na afloop.
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.00 uur).

Organisatie: Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en Ecominds i.s.m. Otherwise, Stichting Boerengroep en De Waard Eetbaar landschap

Over It's the Food, my Friend
In deze vijfde reeks zetten we de schijnwerpers op belangrijke analisten en vernieuwers van onze voedsel- en landbouwcultuur. Wat is de betekenis van vernieuwers voor de voedselproductie, voor duurzaamheid en voor onze sociale en economische relaties? Hebben we te maken met tijdelijke, marginale verschijnselen of gaat dit veel dieper? Naast wetenschappers laten we ook boeren, beleidsmakers en jongeren werkzaam in de voedselketen aan het woord.

De zes debatten worden gehouden vanaf begin maart tot begin mei. Debatleider Felix Rottenberg gaat ook deze keer weer op locatie naar Wageningen en Den Bosch om ook studenten in de landbouw- en voedingswetenschappen bij het debat te betrekken.

De reeks is bedoeld voor geïnteresseerde burgers en professionals. Inleiders en publiek zoeken samen naar oplossingen om de landbouw te verduurzamen. De reeks is dus een mix van kennisoverdracht, debat en dialoog.

Overige avonden
- Dinsdag 4 maart (Rode Hoed) over de tweedeling in onze voedselcultuur rond gezond eten. Met een column van Dick Veerman (Foodlog), Jaap Seidell (VU) en Erik Does (EkoPlaza)
- Woensdag 12 maart (Rode Hoed) over teruglopende bodemvruchtbaarheid en agro-ecologische oplossingsmogelijkheden. Met o.a. Pablo Tittonel en Bert Jansen van Wageningen Universiteit.
- Dinsdag 25 maart (Rode Hoed) over het belang van ecosystemen en zaadgoed. Met o.a. Willem Ferwerda, Erasmus Research Institute of Management, en Bela Bartha, voorman van de Zwitsere zaadgoedbeweging.
- Dinsdag 8 april (Den Bosch, HAS Hogeschool) over vermindering van soja-importen. Met o.a. vernieuwende varkenshouder Annechien ten Have en vegetarische slager Jaap Korteweg.
- Woensdag 23 apri (Rode Hoed) over jongeren, landbouw en voedsel. Met o.a. Joris Lohman, Youth Food Movement en debat met staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken.
- Vrijdag 9 mei (Wageningen/ Orion gebouw) over kringlopen. Met o.a. de wereldvermaarde Amerikaanse boer Joel Salatin.

Organisatie
Centrum voor Landbouw en Milieu en Ecominds i.s.m. de Rode Hoed
Partner voor de hele serie: Youth Food Movement. Voor Den Bosch: HAS Hogeschool. Voor Wageningen: Otherwise, Boerengroep en De Waard Eetbaar Landschap.
Mediapartners: de Volkskrant en foodlog.nl

Deze debatserie is mede mogelijk gemaakt door:
Ministerie van Economische Zaken, Rabobank, Triodos Foundation en handelsbedrijf in biologische versproducten Eosta.

Nadere informatie is vanaf 1 februari te vinden op: www.clm.nl en www.rodehoed.nl.
Dit artikel afdrukken