Het Nederlandse landschap staat aan de vooravond van grote veranderingen. We moeten ons aanpassen aan de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering, maar we moeten tegelijk onze leefstijl en ons voedselpatroon aanpassen om de CO2-uitstoot te reduceren. We staan voor de immense opgave om ons land en ons voedselsysteem opnieuw te ontwerpen. Dat is ook een sociaal en ethisch vraagstuk.

En dat geldt ook op wereldschaal, waar een nog steeds groeiende bevolking verzeild raakt in een ratrace om landbouwgronden en grondstoffen. Moeten we daarom niet weer serieus gaan denken aan actieve bevolkingspolitiek?

In deze 10e debatserie in de Rode Hoed gaan we op zoek naar de oorzaken van de problemen en kijken wat we er aan kunnen doen. Hoe kunnen we de relatie tussen mens en planeet herstellen? Wat zijn onze handelingsperspectieven, van boer tot burger? Een serie inzoomend vanuit het water naar het land, de bevolking, en tenslotte de politiek en ons eigen menselijk handelen.

#2: Grondmarkt frustreert duurzame voedselproductie; hoe creëren we ruimte voor biodiversiteit en jonge boeren?
Bij het herontwerpen van Nederland speelt de grondmarkt een cruciale rol. Dat gaat niet goed: grond wordt steeds duurder en steeds meer grondeigenaren gaan voor winst op korte termijn, ten koste van duurzaamheid. Er zijn verschuivingen van extensief naar intensief grondgebruik, van voedselgewassen en grasland naar siergewassen zoals bloembollen en van langlopende naar kortlopende pacht, wat ten koste gaat van de bodemvruchtbaarheid, het landschap en de biodiversiteit. Ook wordt steeds meer grond gebruikt voor biomassa en zonneparken, wat de grondprijs nog verder opdrijft.

Wat zijn de oorzaken van de hoge prijzen? Wat kunnen we er aan doen? Hoe komen we tot duurzaam grondgebruik? Wat is de rol van rijk en provincies? Hoe beperken we de schade voor de biodiversiteit? En hoe zorgen we dat er straks nog voldoende boeren zijn?

Redactie
Word lid

Fijn dat je Foodlog leest! Dit artikel is gratis. Wil je dat wij kunnen blijven bestaan? Steun ons dan en word lid. Dat kan al vanaf €5,- per maand.


Een debat aan de vooravond van de Provinciale Staten verkiezingen.

Sprekers
Onder leiding van moderator Felix Rottenberg komt Krijn Poppe, Wageningen UR, aan het woord over de impact van de grondmarkt op voedselproductie, bodemkwaliteit en biodiversiteit. Louise Vet, directeur Nederlands Instituut voor Ecologie, trekker Deltaplan Biodiversiteitsherstel en nr 1 in Trouw's Duurzame Top-100, spreekt over bodemkwaliteit, biodiversiteit en de grondmarkt, en Kees van Biert, Stichting Grondbeheer, over anders omgaan met de grondmarkt.

Reacties van Harry Smit, Rabobank, en Marije Klever, boerin en bestuurslid Nederlands Agrarische Jongeren Kontakt (NAJK).

Kijk voor meer informatie op de website van de Rode Hoed.

Informatie
Datum: maandag 18 maart, De overige avonden vinden plaats op 8 april en 6 mei
Tijd: 20:00 - 22:00 uur
Locatie: Rode Hoed Keizersgracht 102, 1015 CV te Amsterdam
Prijzen: €13 per avond, (studenten €8), passepartout €37 (studenten €22)
Tickets: losse kaarten zijn te bestellen via deze link. Je kunt ook een passepartout voor alle vier de debatavonden.

Tip: neem je smartphone of tablet mee, ook in de zaal. We kijken via Mentimeter op het scherm welke groepen er in de zaal zijn vertegenwoordigd.

De debatserie wordt georganiseerd door Wouter van der Weijden, Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu, Bert van Ruitenbeek, bureau Ecominds en Felix Rottenberg. Partners zijn het Rathenau Instituut, Slow Food Youth Network (SFYN) en Transitie Coalitie Voedsel, mediapartners dagblad Trouw en Foodlog.nl.

Gebruik op de sociale media de hashtag #foodfriend.
Dit artikel afdrukken