Het Nederlandse landschap staat aan de vooravond van grote veranderingen. We moeten ons aanpassen aan de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering, maar we moeten tegelijk onze leefstijl en ons voedselpatroon aanpassen om de CO2-uitstoot te reduceren. We staan voor de immense opgave om ons land en ons voedselsysteem opnieuw te ontwerpen. Dat is ook een sociaal en ethisch vraagstuk.

En dat geldt ook op wereldschaal, waar een nog steeds groeiende bevolking verzeild raakt in een ratrace om landbouwgronden en grondstoffen. Moeten we daarom niet weer serieus gaan denken aan actieve bevolkingspolitiek?

In deze 10e debatserie in de Rode Hoed gaan we op zoek naar de oorzaken van de problemen en kijken wat we er aan kunnen doen. Hoe kunnen we de relatie tussen mens en planeet herstellen? Wat zijn onze handelingsperspectieven, van boer tot burger? Een serie inzoomend vanuit het water naar het land, de bevolking, en tenslotte de politiek en ons eigen menselijk handelen.

#1: Meebewegen met klimaatverandering, bodemdaling en water
Nederland staat opnieuw voor enorme waterstaatkundige uitdagingen. Daarbij komt ook onze voedselproductie in de knel, niet alleen door droogte, maar ook door bodemdaling, verzilting, heftiger weer en structurele opwarming.

Hoe passen we ons aan? Alleen door dijken te verhogen of ook door mee te bewegen en van de nood een deugd te maken? Denk aan zoutwaterlandbouw en droogteresistente gewassen. Hoe verzorgen en behouden we draagvlak voor de noodzakelijke aanpassingen? In het veenweidelandschap van het Groene Hart en Friesland daalt de bodem steeds verder, ten koste van landbouw, huizen en klimaat. Valt dit karakteristieke landschap nog te redden?

Redactie
Word lid

Fijn dat je Foodlog leest! Dit artikel is gratis. Wil je dat wij kunnen blijven bestaan? Steun ons dan en word lid. Dat kan al vanaf €5,- per maand.


"It’s the food, my friend!" opent dit jaar met een korte prelude van muziekcollectief Ludwig, dat een meerjarenproject ontwikkelt rond de stijging van het water.

Sprekers
Op 11 februari spreekt Dirk Sijmons, landschapsarchitect, over Nederland Waterland: historie en perspectieven en heeft Gilles Erkens, geoloog van Deltares en Universiteit Utrecht, het over bodemdaling, met name in de veenweiden. Reacties van Hilde Niezen, wethouder Gouda, voorzitter Platform Slappe Bodem, initiatiefnemer van het Kenniscentrum, over bodemdaling in het Groene Hart en Sjaak Hoogendoorn, melkveehouder in Noord Holland. Felix Rottenberg is de moderator.

Hilde Niezen vertelt deze week in een interview op Foodlog over de dagelijkse problemen die bodemdaling voor een bestuurder met zich meebrengt.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rode Hoed.

Informatie
Datum: maandag 11 februari 2019. De overige avonden in deze tiende debatserie zijn 18 maart, 8 april en 6 mei.
Tijd: 20:00 - 22:00 uur
Locatie: Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV te Amsterdam
Prijzen: €13 per avond, (studenten €8), passepartout €37 (studenten €22)
Tickets: losse kaarten zijn te bestellen via deze link. Je kunt ook een passepartout nemen voor alle 4 de debatavonden.

Tip: neem je smartphone of tablet mee, ook in de zaal. We kijken via Mentimeter op het scherm welke groepen er in de zaal zijn vertegenwoordigd.

De debatserie wordt georganiseerd door Wouter van der Weijden, Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu, Bert van Ruitenbeek, bureau Ecominds en Felix Rottenberg. Partners zijn het Rathenau Instituut, Slow Food Youth Network (SFYN) en Transitie Coalitie Voedsel, mediapartners dagblad Trouw en Foodlog.nl.

Gebruik op de sociale media de hashtag #foodfriend.

Dit artikel afdrukken