Uit onderzoek blijkt wat het Voedingscentrum betreft dat er over de gehele lijn slechts kleine veranderingen zijn in het koop-, kook- en eetgedrag van Nederlanders.

In totaal hebben 1.030 Nederlanders van 18 jaar en ouder meegedaan aan een onderzoek dat het Voedingscentrum liet uitvoeren. Veruit de meerderheid (83%) zegt niet anders te zijn gaan eten na de intelligente lockdown. Zij zeggen evenveel te eten als voor die tijd, maar ook geen verschil te merken als ze gezonder gaan eten. Een groot deel (70%) is daarnaast niet op andere momenten gaan eten of vaker gaan eten (73%).
Volgens Roel Hermans, expert voeding en gedrag bij het Voedingscentrum is dat niet verrassend: “Het verbaast ons niet. Eetgedrag is gedrag dat aangeleerd en ingesleten is door de jaren heen. Ondanks alle maatregelen gaat het gewone leven door en mensen houden dan ook graag vast aan hun gewoonten.”

De onderzoekers van Flycatcher die het onderzoek voor het Voedingscentrum uitvoerden, trekken niettemin drie wat strakkere conclusies uit het onderzoek.
De grootste verandering ziet het onderzoeksbureau in de hygiëne rondom het koken: twee derde is vaker en/of beter de handen gaan wassen en bijna de helft let beter op de hygiëne tijdens het koken. Een derde is meer op zijn gewicht gaan letten de afgelopen weken, ofwel door in de gaten te houden of het gewicht stabiel blijft ofwel door actief te gaan afvallen. Opvallend is dat vooral Nederlanders onder de 30 jaar gezonder zijn gaan eten, minder alcohol zijn gaan drinken en meer zijn gaan bewegen.


In bovenstaande infographic zijn de bevindingen van het onderzoek weergegeven. Het totale onderzoek is hier te raadplegen.
Dit artikel afdrukken