Varkens in Nood schrijft in een gisteren verschenen rapport dat politici en boeren die beweren dat varkens het in Nederland beter hebben dan elders in Europa de feiten niet kennen. Ze houden een mythe in stand die niet klopt, zegt de welzijnsorganisatie met zoveel woorden.

Varkens in Nood ontwierp zelf een scoringssysteem om het welzijn van varkens in verschillende Europese landen te kunnen vergelijken. De aspecten daarvan werden ingevuld aan de hand van, zo zegt ViN, "wetenschappelijke publicaties en publiek beschikbare gegevens zoals publicaties van nationale overheden en de EU. Daarnaast zijn er interviews gehouden met wetenschappers en experts op gebied van dierenwelzijn in binnen en buitenland."

Verrassend is de achterstand tot de grote exporterende landen Denemarken en Duitsland
ViN zegt: In de politiek wordt met grote regelmaat verkondigd dat het prima gesteld is met het welzijn van dieren in ons land. Oud staatssecretaris Sharon Dijksma : “We zien dat Nederland binnen Europa echt behoort tot de koplopers op het gebied van dierenwelzijn.”
SGP Kamerlid Dijkgraaf: “Ik ben het ermee eens dat het beleid erin heeft geresulteerd dat onze varkenshouders koplopers op de markt zijn, maar daar betalen zij nu wel de rekening voor.”
VVD Kamerlid Helma Lodders stelt dat varkens in Nederland helemaal geen miserabel leven hebben. "In landen om ons heen is het veel erger gesteld met dierenwelzijn. Het dierenwelzijn in Nederland is van het hoogste niveau. Mensen iets anders voorhouden is misleidend."


Het rapport komt tot een schamele zevende plek voor Nederlandse varkenshouders, ver achter bij Zweden, Noorwegen en Zwitserland die voornamelijk voor de eigen markt produceren. Verrassend is de achterstand tot de grote exporterende landen Denemarken en Duitsland.

tabelViN

ViN koos de 16 meest relevante landen van de EU en maakte een inventarisatie van de wetgeving per land. Vervolgens beoordeelde ViN of de wetgeving boven de EU normen uitsteekt. De aanvullende normen kregen tot slot dierenwelzijnspunten die werden toegekend op basis van de impact van een maatregel en het aantal varkens dat het betreft. Als een land naast de extra wettelijke normen ook niet-wettelijke normen voor meer dierenwelzijn hanteert, zoals in Nederland het Beter Leven Keurmerk, dan houdt het rapport daar rekening mee.

ViN concludeert:
Anders dan onze politici het doen voorkomen, is Nederland zeker geen koploper bij het welzijn van varkens. Nederland komt niet verder dan een middelmatige 7e plaats. Nederland doet het onder andere slechter dan buurland Duitsland. De hoogst scorende landen zijn Zweden, Zwitserland en Denemarken, maar ook Verenigd Koninkrijk en Duitsland doen het beter dan Nederland. Dat komt bijvoorbeeld doordat daar de staartjes van veel biggetjes niet routinematig gecoupeerd worden of dat de varkens natuurlijk afleidingsmateriaal, zoals stro, krijgen.
Nederland is zeker geen koploper op gebied van dierenwelzijn, zelfs niet als er rekening wordt gehouden met particuliere initiatieven als het Beter Leven Keurmerk. Dat Nederland door (overdreven) wetgeving voor het welzijn van varkens concurrentienadeel ondervindt, zoals sector en politici beweren, is daarom vergezocht.


ViN EU varkens


In het AD tekende Annemieke van Dongen kritiek op van de Nederlandse varkenshouderskoepels NVV en LTO. Zij vinden de score van ViN 'subjectief'.

Zouden WUR-varkenswetenschappers, dierwelzijnsorganisaties en varkenshouders hier willen reageren op de scores en aspecten die ViN hanteert? Die verdienen immers openbare toetsing. Check het volledige rapport.

Fotocredits: Varkens in Nood
Dit artikel afdrukken