Hannes is een kat van dienst. Hij vangt muizen voor de kost en doet dat goed. Zo houdt hij Schoutens in Amsterdam gevestigde pasteibakkerij muisvrij. De NVWA vindt dat ze een professionele muizenbestrijder moet aanstellen in de vorm van bijvoorbeeld de firma Rentokil. Schouten breekt een lans voor haar feliene Chef Ongediertebedrijding die, zoals steekproeven laten zien, niet in contact komt met haar vleeswaren. In een bedrijf waar dagelijks voedsel wordt bereid, kun je beter een stricte 'biosecurity' handhaven dan permanent gif strooien, vindt Schouten.

Ze probeert de NVWA middels een brief te overtuigen en vroeg ons daaraan hier ruchtbaarheid te willen geven.

De brief
Geachte ...,

Ten aanzien de drie punten van de Waarschuwing die u mij zond, wil ik graag enige kanttekeningen plaatsen, in de hoop dat overleg mogelijk is.

Punt 1.
betreft uw constatering dat ‘u onvoldoende/niet aantoonbaar controleert op temperaturen van bederfelijke waren met name de ontvangst, bereiding, terugkoeling van terrine’s, pastei en worst’. Ik begrijp dat u met ‘onvoldoende/niet aantoonbaar’ niet wil zeggen dat onze spullen niet deugen, maar dat dagelijkse registratie van transport-, bewaar—, en kerntemperaturen van bereiding en duur der afkoeling is vereist. Dat is in een tweemansatelier - waarin elk product tientallen malen door onze eigen, schoongewassen, handen gaat en derhalve niet aan onze controle kán ontglippen - een schier bovenmenselijke opgave, maar uw woord is Warenwet, dus we zullen met onmiddellijke ingang de temperaturen en protocollen van al onze ontvangsten, productieprocessen en recepturen schriftelijk bijhouden.

Punt 2.
‘Een toiletruimte kwam rechtstreeks uit in een ruimte waar voedsel werd gehanteerd. Dit bleek uit het feit dat het toilet, na het passeren van 1 deur uitkwam in de worstmakerij, alwaar in de kookketel varkenskoppen werden bereid.’
Inderdaad is de tussendeur tussen onze werkplaats en het belendende, bijbehorende woonhuis, alwaar zich die toiletruimte bevindt, verwijderd. Het toilet komt echter niet uit in de bereidingsruimte, maar in de ruime hal van het belendende pand. Formeel is inderdaad sprake van ‘1 deur’. De inspecteur vroeg mij hoe snel de tussendeur zou kunnen worden teruggeplaatst, ik schatte dat losjes in op een maand, waardoor 1 Juni nu de peildatum is voor uw herinspectie. Onze timmerman blijkt echter nog 3 à 4 weken bezet met een karwei, waarom ik hoop dat u enig uitstel - van ongeveer twee weken - zult willen dulden.

Zoals ik aan uw inspecteur uitlegde heb ik altijd aan mijn afnemers de garantie van microbiële properheid, voedselveiligheid en houdbaarheid kunnen geven door Bureau de Wit in Almere labaratorium-analyses te laten maken van mijn produkten.
Punt 3.
Uw inspecteur signaleerde alvorens hij ons een bezoek bracht op 30 April 2015 de aanwezigheid van onze zwartwitgevlekte Europese korthaar Hannes, aangesteld als Hoofd Ongediertebestrijding (bij ons in dienst sinds 15 Januari 2015). Hij gaf te kennen dat wij poes Hannes moeten ontslaan van zijn functie - die hij evenals zijn betreurde voorganger Brom (in dienst van 2012 tot zijn verscheiden in 2014) voortreffelijk vervult - en adviseerde in plaats daarvan ‘een goede ongediertebestrijdingsfirma’ in de hand te nemen.

Uw dienst betoogt dat wij in overtreding zijn, op grond van artikel 4, tweede lid, juncto bijlage II, hoofdstuk IX, onder 4, van de verordening (EG) 852/2004, ‘hetgeen een overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen’, en dat deze overtreding met onmiddellijke ingang dient te worden opgeheven.

Het betreffende Warenwetbesluit luidt:

§ 1. Algemene bepalingen
Artikel 2
1.
Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 3, 4, eerste, tweede, en derde lid, 5, eerste lid, tweede lid, laatste alinea, en vierde lid, en 6, tweede lid, en derde lid, onder a, b, en c, van verordening (EG) 852/2004.

Van dit Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen, artikel 2, eerste lid, kan ik echter geen chocola maken (de artikelen 3, 4,,5 en 6 gaan over inrichting marktstallen (3), transportvereisten (4), controlevoorzieningen op apparaten (5), en voedselafval (6),
… maar gelukkig bezit ik de Engelse tekst van verordening EG 852/2004, Annex II, Chapter IX, 4:

‘Adequate procedures are to be in place to control pests. Adequate procedures are also to be in place tot prevent domestic animals from having access to places where food is prepared, handled or stored (or, where the competent authority so permits in special cases, to prevent such access from resulting in contamination).’

Het is uiteraard heel redelijk van uw inspecteur en uw inspectiedienst om namens de levensmiddelen-wetgeving te eisen dat er tijdens de productie van etenswaren geen contact mogelijk moet zijn met kattenharen en/of kattenfaecaliën - al kan ik er voor instaan dat dat contact nooit heeft plaatsgevonden in de tien jaar dat ik pâtés en worsten produceer van de hoogst mogelijke kwaliteit. Zoals ik aan uw inspecteur uitlegde heb ik altijd aan mijn afnemers de garantie van microbiële properheid, voedselveiligheid en houdbaarheid kunnen geven door Bureau de Wit in Almere labaratorium-analyses te laten maken van mijn produkten. En natuurlijk heb ik altijd voorkomen dat onze Chef Ongediertebestrijding de werkvlakken betreedt waarop wij onze pâté’s en worsten produceren.

Tegen die voortdurende muizenplaag hadden onze voorgangers zich met (illegale) lijmplankjes en lokdozen vergeefs geweerd
Toch zult u, meen ik, begrijpen dat zijn toegang tot onze werkplaats en keuken voor ons van groot belang is. Zonder hem zouden we geteisterd worden door eenzelfde hoeveelheid muizenpoep en -pis als we aantroffen bij de overname van onze slagerswerkplaats. Tegen die voortdurende muizenplaag hadden onze voorgangers zich met (illegale) lijmplankjes en lokdozen vergeefs geweerd. We leerden ogenblikkelijk hoe de talrijke muizen zich toegang hadden verschaft tot onze koelcel, door een gat te bijten in de rubberen strip onder de koelceldeur, en hoe ze dat opnieuw (binnen 24 uur) wisten te presteren zodra die dikke rubberen strip vervangen was. In de koelcel staan al onze vlees- en vleeswaren standaard verpakt in vacuumzakken of in opbergdozen met deksels, maar zoals u weet weerstaat zo goed als geen enkele verpakking de aanval van een knaagdier… Vanaf dag 1 dat onze eerste Chef Ongediertebestrijding aantrad, hebben we geen muizenkeutel meer aangetroffen.

Chef Ongediertebestrijding Hannes van de Pasteibakkerij:
chef ongediertebestrijding hannes


Om met u tot overeenstemming te komen, stel ik u voor - op grond van de uitzondering die verordening EG 852/2004, Annex II, Chapter IX, 4, toestaat - dat wij Hannes zullen huisvesten in het woonhuis naast onze werkplaats
U zult begrijpen dat het voor ons als gepassioneerde producenten van vleeswaren die op geen enkele manier met verdelgingsmiddelen van welke aard ook in contact zijn geweest (laat staan dat ze ze zouden bevatten) onverdraaglijk is dat wij in onze werkplaats dodelijk muizengif zouden moeten neer laten leggen door gekwalificeerde firma’s (met daarbij welhaast niet te verhinderen contact met onze producten). Ik ben anders dan uw controlerende inspecteur niet van inziens dat er ‘goede ongediertebestrijdingsfirma’s’ zouden bestaan, wetende dat diverse collega’s-producenten me kunnen verzekeren hoe ineffectief hun maatregelen zijn. Bijvoorbeeld, ondanks het bestrijdingsprogramma waar een bevriende vis- & worstroker een abonnement op heeft - de genoemde firma Bureau De Wit neemt alle verantwoordelijkheid voor de muizenbestrijding in zijn winkel-werkplaats op zich - slagen nieuw-aangekomen muizen er periodiek in om aan het plafond hangende partijen drogend gepekeld en gekruid rundvlees effectief in reepjes te scheuren. De bakker waar uw dienst de poes na veel gesteggel heeft laten deporteren, neemt haar/hem van tijd tot tijd uit wanhoop over de ineffectieve muizenbestrijding van de firma die hij heeft gecontracteerd ter monitoring van het probleem, clandestien nu ’s nachts mee naar zijn bakkerij.

Om met u tot overeenstemming te komen, stel ik u voor - op grond van de uitzondering die verordening EG 852/2004, Annex II, Chapter IX, 4, toestaat - dat wij Hannes zullen huisvesten in het woonhuis naast onze werkplaats, zodanig dat hij tijdens onze productie-uren onze werkruimte niet mag en kan betreden. Eenzelfde gedoogconstructie heeft u in het verleden jarenlang toegestaan voor biologische bakkerij Paul Année hier ter stede, voor wie het gebruik van dodend gif even strijdig was met zijn van gezond verstand blakende produkten als de onze.

Nogmaals hopend dat u bereid bent tot coulantie,
Met vriendelijke groet,

Diny Schouten


Fotocredits: TheeErin, en Diny Schouten
Dit artikel afdrukken