Uit een uitgelekte conceptversie van een aankomend IPCC rapport zou blijken dat het zo slecht gesteld is met de opwarming van de aarde dat we wellicht moeten overgaan tot 'geo-engineering', schrijft Grist. We zijn zo traag in het terugdringen van CO2-uitstoot en andere broeikasgassen, dat het over 15 jaar wellicht noodzakelijk is draconische ingrepen te doen. Zoals het uit de lucht halen van die broeikasgassen. Of die technieken op tijd beschikbaar zijn en of het gaat werken, is nog allemaal onbekend.

Uit het conceptrapport zou blijken dat we de nog steeds stijgende broeikasgasemissies tussen 2010 en 2050 met 40 tot 70% moeten afnemen wil de opwarming van de aarde binnen de VN-richtlijnen uitkomen. Met de huidige maatregelen zal dat niet gaan lukken, dus wordt er gesproken over nieuwe technieken zoals "carbon dioxide removal" (CDR) waarmee CO2 uitstoot opgevangen wordt om vervolgens ondergronds te worden opgeslagen. Dit soort projecten is echter nog experimenteel en roept veel weerstand op, onder andere van Al Gore.

Volgens de IPCC is het nu uitgelekte rapport 'slechts een concept' en zal de definitieve versie die in april gepubliceerd wordt er heel anders uitzien.
Dit artikel afdrukken