In de afgelopen 13 jaar steeg de omzet van biologische producten in de USA van 3,6 miljard naar 26,7 miljard dollar. Waarom zijn steeds meer mensen bereid om meer te betalen voor biologische (organic) voeding dan voor 'gewone' producten?

Geen hogere gezondheid
Niet alleen omdat biologisch beter is voor het milieu en voor het dierwelzijn, maar vooral ook omdat biologisch een gezonder imago heeft. Er is een rotsvast vertrouwen dat alles wat natuurlijk is, ook gezond is. Voor de productie van biologische producten zijn geen chemische stoffen gebruikt, geen kunstmest en geen pesticiden. Ook de productie van biologisch vlees gebeurt met biologische geteelde veevoer en zonder antibiotica. De dieren hebben meer bewegingsruimte en meer toegang tot de buitenlucht. Dat de kosten om zulke producten te verbouwen hoger zijn dan van de gewone landbouwproducten vinden we begrijpelijk. Omdat we er meer gezondheid voor terug krijgen, vindt men die hogere prijs gerechtvaardigd. Maar dat eerste blijkt volgens de genoemde een publicatie niet zo te zijn.

Geen RCT's
In Nederland onderzocht het Louis Bolk instituut mensen met kanker die biologische producten zijn gaan gebruiken.(ii) Van de deelnemers voelde 61% zich fitter en energieker tijdens het gebruik van biologische producten. De deelnemers hoopten door deze voeding hun ziekte te kunnen bestrijden. Er werd geen controlegroep bestudeerd, een ‘randomized controlled trial’ was dit onderzoek dus niet. Overigens, een RCT met voeding is vrijwel onmogelijk, deelnemers zijn bijna niet te blinderen als het gaat om voeding. Een eerlijke vergelijking met mensen die geen biologische voeding gebruikten, kon niet worden gemaakt.

Geen duidelijke conclusie
Wetenschappers van de Amerikaanse Stanford University onderzochten de relatie tussen biologische voeding en onze gezondheid. Zij constateerden dat onderzoek naar échte gezondheidskenmerken – zoals ziekte en sterfte – in relatie tot biologische producten niet voorhanden bleek. Slechts drie studies onderzochten de effecten van biologische producten op allergieën en campylobacterinfecties, er werden geen verschillen gevonden. Vervolgens keken de onderzoekers naar voedingswaarden, bacteriële verontreiniging en de aanwezigheid van landbouwgiffen.
De voedingswaarden van biologische producten bleken niet wezenlijk af te wijken van die van grootschalig geproduceerde niet-biologische producten. Zo waren er geen echte verschillen in vitamines en mineralen, uitgezonderd het mineraal fosfaat. Biologische melk bevatte iets meer van het gezonde omega-3 vet dan gewone melk. Ook de gezonde polyfenolen (antioxidanten) kwamen iets meer voor in biologische producten, maar de verschillen waren te gering voor een duidelijke conclusie.

Daarnaast is aangetoond dat biologisch voedsel minder vaak pesticiden bevatte, maar de gemeten hoeveelheden pesticiden vielen allemaal binnen de veilige norm. De bacteriële contaminaties verschilden evenmin veel, maar biologisch geproduceerd kippen- en varkensvlees bevatte wel minder vaak resistente bacteriën. Op dat aspect hebben biologische producten een pluspunt.

i) Smith-Spangler C, Brandeau ML, Hunter GE, Bavinger JC, Pearson M, Eschbach PJ, Sundaram V, Liu H, Schirmer P, Stave C, Olkin I, Bravata DM Are organic foods safer or healthier than conventional alternatives?: a systematic review. Ann Intern Med. 2012;157:348-66

ii) Kan biologische voeding een bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen met kanker? Ervaringen van de patiënt. Drs. Marja van Vliet, Dr.Ir. Lucy van de Vijver


Fotcredits: 100% puur appelsap, Zeppton
Dit artikel afdrukken