Dat lukt als we als de donder van fossiele op duurzame energie omschakelen, zegt de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in zijn gisteren verschenen eindelijk officiële klimaatrapport. Het slechte nieuws is echter dat de afgelopen tien jaar de energiebehoefte van de wereld exorbitant is gestegen. Dat komt door de groei van de economie as gevolg van de stijgende wereldbevolking in combinatie met de stijgende welvaart. Dat alles is energetisch 'gefinancieerd' door fossiele energie.

De klimaatopwarming met 2 graden Celsius beperken tegenover het pre-industriële peil is nog mogelijk, maar dan moeten de broeikasgassen tegen 2050 met 40 tot 70 procent worden teruggebracht, zeggen de experts van het IPCC. Daartoe zal meer ingezet moeten worden op hernieuwbare energie, stellen de experts. De kosten van die omschakeling zouden meevallen. Maatregelen om de uitstoot te verminderen zouden maximaal 4 procent van de wereldwijde consumptie kosten in 2030 en 11 procent in 2100. Die kosten zouden bovendien gesaldeerd moeten worden met baten, zoals de verbeterde gezondheid door de hogere luchtkwaliteit.
Dit artikel afdrukken