Aan de Universiteit van Utrecht vond onderzoek plaats dat mede werd betaald door energiedrankenfabrikant Red Bull. De Commissie wetenschappelijke integriteit van de universiteit en het Landelijk orgaan wetenschappelijk integriteit hebben beide geconcludeerd dat de onderzoekers daarbij niet over de schreef zijn gegaan. Het onderzoek is "binnen de normen van de Nederlandse gedragscode wetenschapsbeoefening uitgevoerd", meldt het college van de bestuur. "De sponsoring is niet van invloed geweest op de uitkomsten van de onderzoeken en de wetenschappers hebben altijd duidelijk gemeld waar hun financiering vandaan kwam", vult Trouw aan.

Foodlog besteedde vorig jaar aandacht aan het betreffende onderzoek.
Dit artikel afdrukken