Insecten kunnen een belangrijke eiwitbron worden voor menselijke voeding. Zeker als we in 2050 een wereldbevolking van 9 miljard mensen hebben te voeden. Volgens de FAO levert het kweken van insecten milieuwinst op. Het is efficiënter om insecten te kweken voor levensmiddelen en veevoer dan vlees en zuivel te produceren.

Beter dan runderlap, slechter dan sojaburger
Insecten hebben een hoge voerconversie. "Voor de productie van 1 kilo rundvlees is 25 kilo voer nodig, met diezelfde 25 kilo voer kun je echter ook meer dan 11 kilo insectenvlees produceren", zegt Marcel Dicke, co-auteur van Het Insectenkookboek, op OneWorld.
Een ander voordeel is dat insecten organische restproducten kunnen eten. Insecten stoten minder broeikasgassen uit dan runderen en varkens en hebben aanzienlijk minder land en water nodig dan veeteelt. De klimaatbelasting van insecten ligt in de buurt van die van eieren, kippenvlees of plantaardige vleesalternatieven. Wil je het milieu echt sparen, kun je dus maar beter voor plantaardig eten kiezen, concludeert Milieu Centraal.

Het ene insect is de andere niet
Niet alle insecten zijn over één kam te scheren. Onderzoekers van Wageningen UR stelden vast dat de klimaatbelasting per insectensoort flink kan verschillen. Voer, kweektemperatuur en eventuele broeikasgasemissie (zoals methaan en lachgas) beïnvloeden de uiteindelijke milieubelasting.
Daarnaast maakt het productieproces nogal wat uit. Invriezen en drogen kost veel energie. Van de uiteindelijke producten in de winkel bestaat vaak maar een deel uit insecteneiwit. Zo bevatten de insectenburgers die nu in de supermarkt liggen maar 14 procent meelwormen. De rest is plantaardig en kippenei-eiwit. Daarom zullen ze nauwelijks gunstiger zijn voor het milieu dan andere (kant-en-klare) vleesvervangers. In de woorden van Milieu Centraal: “Als vleeseters af en toe een insectenburger eten, is er mogelijk milieuwinst, maar als vegetariërs of flexitariërs hun plantaardige alternatief vervangen door insectenvlees, is de milieuwinst discutabel.”

Vleesvervangers verduurzamen
Maar ook binnen de kant-en-klare vleesvervangers valt nog volop winst te halen. Ze kunnen veel duurzamer, stelt levensmiddelentechnoloog Atze Jan van der Goot in Resource. Sommige vleesvervangers zijn nu door de vele bewerkingsstappen nauwelijks duurzamer dan vlees. "Het valt in de praktijk niet mee efficiënter te zijn dan kip", zei hij vanmiddag in de Leniger lezing in Wageningen. Door andere productieprocessen toe te passen kan de levensmiddelenindustrie nog veel vooruitgang boeken.


Fotocredits: Nieuwsgierige Jumboklanten proeven insecten in Amsterdam-Noord, Jumbo
Dit artikel afdrukken