Materiaal dat in contact komt met onze voeding, laat daarin sporen na. Zoals bestanddelen uit de inkt waarmee verpakkingen bedrukt zijn. Volgens Bruno de Meulenaar, professor in de vakgroep voedselveiligheid en -kwaliteit van de UGent, kan dat gevolgen voor de gezondheid hebben omdat dat sommige van de inktbestanddelen schadelijk zijn.

In De Standaard zegt hij: "Nee, er zijn geen wettelijke regels voor de bestanddelen die inkt van verpakkingen mag bevatten. Er zou een lijst moeten komen van stoffen die producenten wél in hun inkt mogen gebruiken. Hetzelfde zou ook voor de lijmen moeten gelden waarmee de verpakkingen dichtgeplakt worden. 'Het probleem van de inkt en de lijmen wordt volgens mij onderschat. Anders dan bij plastics die in contact komen met voeding, zijn die stoffen een blinde vlek in de regelgeving.'

De Meulenaar is een van de sprekers op het AOAC-LL Symposium 'Ons voedsel - Veilig verpakt?' morgen in Breda.
Dit artikel afdrukken