Uit onderzoek van Agractie Nederland blijkt dat de omzetderving voor de melkveesector tot op dit moment is opgelopen tot meer dan €64 miljoen sinds de invoering van de coronamaatregelen. De boerenorganisatie verwacht dat "de grote klap nog zal gaan komen" in de rest van het jaar.

De garantieprijs voor boeren van FrieslandCampina lag in januari nog op €35,75 per 100 kg. In februari steeg de garantieprijs naar €36,50 per 100 kg. In april daalde de prijs naar €35,- en in mei zette de daling door naar €33,- per 100 kg. Volgens accountantskantoor Flynth bedraagt de kostprijs van 100 kg melk van een gemiddeld Nederlands boerenbedrijf €37,80. Op dit moment zou een melkveehouder dan ook €4,80 verliezen per 100 kg productie.

Volgens Agractie betekent de prijs van mei een inkomensderving van circa €2.675,- voor de gemiddelde melkveehouder in Nederland. Aan dit leed voegt Agractie nog toe: "Daarnaast is de prijs van nuchtere kalveren gehalveerd en de prijs van slachtkoeien sterk gedaald wat de inkomenspositie verder onder druk zet."

Verwacht moet worden dat de daling van de melkprijs in 2020 voortzet omdat er te veel melk in de markt is. Als die situatie lang aanhoudt en de coronacrisis de consumptie en economie fundamenteel verandert, ligt verkleinen van de veestapel voor de hand om de prijs op te krikken.
Facebook - Agractie Nederland
  • Deel
Druk af