De grote hoeveelheid nutriënten in de vorm van afgevoerde meststoffen die vanuit steden en landbouwgronden de zee in spoelt, zorgt er voor dat het 'geluidslandschap' onder water verandert. Dat kan van invloed zijn op de manier waarop vissen en andere zeedieren onder water navigeren en hoe ze als soort in stand blijven.

Wetenschappers van de Universiteit van Adelaide (Australië) stelden vast dat marine ecosystemen die te lijden hebben van eutrofiëring - een te grote hoeveelheid nutriënten in het water - 'stiller' zijn dan gezonde ecosystemen.

Verzuring
Voor het onderzoek vergeleken de wetenschappers geluidsopnamen in de zeewier-'bossen' en zeegrasbedden in de Gulf St Vincent bij Adelaide met opnamen die gemaakt waren bij natuurlijke vulkanische CO-2 'schoorstenen' onder water. In een gezond 'geluidslandschap' klinken het 'knappen' van garnalen, het 'raspen' van zeeëgels en allerlei visgeluiden. Het water rondom de CO2-schoorstenen gebruikten ze als een model voor hoe het eind deze eeuw met het zeewater gesteld zal zijn. Dan zullen door de klimaatverandering (CO2) de oceanen te te maken krijgen met verzuring.

Tot hun verrassing leken de opnamen van beide gedegradeerde 'geluidslandschappen' veel op elkaar. "Zeewier-bossen en zeegrasbedden zijn belangrijke ecosystemen voor de visserij en het behoud van de mariene biodiversiteit", aldus onderzoeksleider Ivan Nagelkerken. "Ze functioneren ook als kraamkamer voor talloze soorten. [..] Geluid is voor sommige soorten vis en ongewervelden van groot belang om een veilige habitat te vinden in riffen en zeegrasbedden. De afname in biologische geluiden gaat waarschijnlijk een negatief effect hebben op de vernieuwing van visbestanden."

Lokaal monitoren en managen
Omdat de vermindering van geluid in deze door lokale eutrofiëring aangetaste ecosystemen van dezelfde orde van grootte is als die in de ecosystemen die zullen gaan verzuren door de klimaatverandering, kunnen de 'geluidslandschappen' een kosteneffectieve manier zijn om de gezondheid van mariene ecosystemen te monitoren en te managen. Met het oog op de wereldwijde klimaatveranderingsgevolgen helpt iedere lokale beheersmaatregel - zoals het verminderen van de lokale nutriëntenvervuiling - de lokale ecosystemen daar beter tegen bestand te maken.
Dit artikel afdrukken