Duurzaamheid is al heel gewoon binnen de geitenzuivelsector. Dat schrijft de Duurzame GeitenZuivelKeten (DGZK) in een persbericht op basis van de eerste resultaten van het duurzaamheidsprogramma dat in 2016 ingezet is. Een familiebedrijf uit Zelhem heeft als eerste melkgeitenbedrijf de maximale score weten te behalen.

De puntentelling van het duurzaamheidsprogramma richt zich op 7 onderdelen, waaronder de levensduur van de geiten, het gebruik van antibiotica, het percentage bokjes dat op het bedrijf wordt grootgebracht, het energieverbruik en het wel of niet in bezit zijn van een keurmerk Zoönosen (met dit keurmerk toont een bedrijf aan dat het maatregelen neemt om zoönosen -ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn- te voorkomen en de kans op besmetting te beperken). Volgens DGZK hebben veel geitenhouders energiebesparende maatregelen genomen en vinden zij het belangrijk transparant te zijn over hun bedrijf en actief de verbinding te zoeken met de samenleving.

Het aantal geiten dat voor melk en vlees gehouden wordt stijgt snel in Nederland. Sinds 2000 is het aantal al verdrievoudigd. Gisteren voerde Noord-Holland als vijfde provincie een geitenstop in.
Platform Melkgeitenhouderij - Duurzame GeitenZuivelKeten viert eerste mijlpaal | Ontdek de geit
  • Deel
Druk af