Het verschil wordt niet veroorzaakt doordat de zeespiegelstijging sneller gaat, maar door preciezere meetmethodes.

De meest gebruikte data over bewoning en bebouwing in kustgebieden zijn afkomstig van NASA-satellietdata van de Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). "Het probleem daarmee is dat de radarsignalen van SRTM worden teruggekaatst door om het even wat ze eerst tegenkomen, zoals daken, het bladerdak van een bos of andere hoge obstakels”, legt de Belgische klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele (Université catholique de Louvain) uit in De Morgen.

Eenmaal gecorrigeerd voor die verticale vertekening bleek dat er sprake is van een systematische overschatting van de bescherming met zo'n 2 tot 4 meter (in dichtbebouwde gebieden). Vooral in China, Vietnam, Bangladesh, Thailand, India en Indonesië lopen veel meer mensen risico dan gedacht.

De onderzoekers lieten ook de klimaatdoelstellingen los op hun model. Klimaatactie blijkt miljoenen mensen overstromingen te kunnen besparen. Slagen we erin de broeikasuitstoot drastisch te beperken, dan zouden in 2100 'slechts' 90 miljoen mensen meer dan nu met jaarlijkse overstromingen rekening moeten houden. Blijft de uitstoot verder evolueren zoals nu, dan zullen dat er in 2100 640 miljoen zijn.
Dit artikel afdrukken