image
Koen Vanmechelen,‘Portret’, foto: Maryse Leyssen

Waar maken wij ons toch eigenlijk druk om?

Het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) heeft het imago van de vleeskuiken- en leghennensector laten onderzoeken onder de Nederlandse bevolking. Het onderzoek werd uitgevoerd door het bureau Motivaction. De conclusies van Motivaction bevestigen uitkomsten van eerder onderzoek. Er lijkt geen verslechtering van het imago op te treden.

Uit het onderzoek blijkt dat het beeld dat bestaat van de pluimveebedrijven nauwelijks is ingevuld en dat de kennis over issues binnen de pluimveesector relatief beperkt is. Als er al een beeld bestaat, ligt de nadruk op negatievere associaties over kwaliteitsaspecten en dierenwelzijn.

Uit kwalitatief onderzoek kwam naar voren dat er misvattingen zijn over issues als aan vlees toegevoegd water en, in zijn algemeenheid, de feitelijke houderij. De betrokkenheid bij dierenwelzijn is groot, maar men geeft aan daar niet naar te handelen. Er is behoefte aan snelle, makkelijke en toegankelijke informatie, met name over voedselveiligheid.

De resultaten van het onderzoek worden door het productschap benut om de promotieactiviteiten te optimaliseren.


bron: PVE
Dit artikel afdrukken