Ilse Griek is mensenrechtenspecialist. Ze werkte onder meer voor de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) en VluchtelingenWerk. In juni 2014 promoveerde ze aan de Universiteit van Tilburg op het gebied van mensenrechten en humanitaire hulp. Thans wil zij zich inzetten voor de rechten van de consument op eerlijk en veilig voedsel, en voor transparantie binnen de voedselketen.

Onvoldoende handhaving
Ilse Griek zegt op de sitevan foodwatch: “De invloed van industrie op het voedsellandschap, zowel in Nederland als op internationaal niveau, is enorm en neemt steeds verder toe.
Dit is een bedreiging voor de volksgezondheid en voor consumentenrechten
Deze ontwikkeling baart zorgen, zeker wanneer regelgeving ontoereikend is, de consument op grote schaal wordt misleid en er onvoldoende wordt gehandhaafd. Onderhandelingen tussen Amerika en Europa in het kader van het vrijhandelsverdrag TTIP dreigen nu centrale principes uit Europese voedselwetgeving, zoals het voorzorgsprincipe, teniet te doen. Dit is een bedreiging voor de volksgezondheid en voor consumentenrechten. Er is een grote behoefte aan foodwatch - zeker nu.”

Haaks
foodwatch geeft daarmee aan voor meer regelgeving en het uitsluiten van risico's te willen gaan zorgen. De opstelling van nationale en internationale overheden staat daar haaks op. Marktgerichtheid en ruimte voor bedrijven moet zorgen voor meer kwaliteit. Zij zullen zelf hun imago's en risico's wel bewaken omdat incidenten en reuring rond een bedrijfsnaam voor grote reputatieschade zorgen.

foodwatch keert dat streven om door de reputaties van bedrijven juist aan de orde te stellen en om strengere regelgeving te vragen.

TTIP
Thilo Bode, de Duitse oprichter van foodwatch, is een felle campagne tegen TTIP, het vrijhandelsakkoord tussen de EU en VS begonnen. Hij schreef er een boek over waarin hij betoogt dat het verdrag alle macht bij bedrijven neerlegt. In een TV-interview legde hij begin maart uit dat hij niet tegen vrijhandel is, maar wel tegen de manier waarop Europeanen alle zeggenschap over hun voedsel verliezen omdat bedrijven alles zouden mogen beslissen over de eisen waaraan dat moet voldoen. In zijn boek klaagt hij de onverantwoordelijkheid van politici aan.Fotocredits: het Duitse foodwatch-logo: de etensredders
Dit artikel afdrukken