Tijdens een gecoördineerde handhavingsactie van verschillende Nederlandse overheden zijn duizenden levende planten en dieren, maar ook dode, in beslag genomen. Tussen 1 september en 10 november werkten het ministerie van LNV, de NVWA, RVO.nl, het Openbaar Ministerie, de douane en de politie gericht samen aan het 'EU Action Plan against wildlife trafficking'.

De speurders namen bij Operatie Cactus in onder meer de Rotterdamse haven 30.000 cactussen in beslag (met een waarde van $20.500), 26.000 kilo vlees van de kortvin-makreelhaai (€52.440), een levend witoorpenseelaapje, opgezette zeeschildpadden, plus ivoor, koraal, luipaardhuiden en apenschedels.

In een Kamerbrief schrijft minister Carola Schouten: “Illegale handel in bedreigde plant- en diersoorten behoort tot een van de meest lucratieve vormen van criminaliteit wereldwijd en vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. De Nederlandse overheid werkt aan de uitvoering en handhaving van het CITES-verdrag. Ook de vangst van dit jaar laat zien dat het hard nodig is."

Nederland kent sinds een jaar een 'inleverpunt' voor voorwerpen van beschermde planten en dieren, zoals ivoren beeldjes, producten van slangenleer of koraal. Mensen kunnen hier vrijwillig en anoniem (en ongestraft) afstand doen van voorwerpen die anders alleen illegaal op de markt gebracht zouden kunnen worden. Het inleverpunt is populair: het afgelopen jaar werden er onder meer 19 ivoren slagtanden, 350 ivoren voorwerpen, verschillende huiden en zelfs de hoorn van een neushoorn ingeleverd. Zowel de handel in als het bezit daarvan is ten strengste verboden. Schouten: "Waar mogelijk zullen de ingeleverde voorwerpen voor educatie worden gebruikt. De overige voorwerpen zullen worden vernietigd."
Rijksoverheid - Minister Schouten: duizenden beschermde planten en dieren onderschept tijdens landelijke actie
Reageer
  • Deel
Druk af