Kalveren hebben net als mensenbabies en andere jonge dieren een kans van ongeveer 50% om als mannetje te worden geboren. Die kans geldt als het sperma waaruit stiertjes zouden worden geboren, niet gesexed wordt. Moderne technieken staan het toe om sperma waaruit mannelijke dieren worden geboren te verwijderen. Dat is gunstig voor melkveehouders omdat zij alleen geïnteresseerd zijn in vrouwelijke dieren. Mannelijke dieren zijn economisch ongewenst en vormen een lastig te gelde te maken bijproduct in de vorm van kalfsvlees.

Biologisch melkveehouders wilden graag weten of het gebruik van zogenaamd gesexed sperma is toegestaan. Ze gebruiken het immers. Het blijkt echter verboden. In juli 2012 heeft de Europese Commissie een standpunt ingenomen dat het gebruik van gesekst sperma niet toestaat. Desgevraagd lichtte SKAL de reden daarvoor toe: "de reden achter deze Europese beslissing is dat de vruchtbaarheidstechniek “seksen van sperma” niet past in het concept van de biologische veehouderij. Door toepassing van deze techniek wordt de natuurlijke balans tussen mannelijke en vrouwelijke nakomelingen aangetast. Dit kan leiden tot ernstige aantasting van de diversiteit in de biologische veehouderij."

De keuze betekent dat er aanmerkelijk meer stierkalveren ter wereld zullen komen. Hierdoor zal er mogelijk tot 100% meer biologisch kalfvlees op de markt komen. Nederland is geen grote consument van kalfsvlees zodat het vlees van de dieren die hier geboren worden 'versleept' zal moeten worden naar exportlanden. Op dit moment proberen vele biologische melkveehouders dit 'slepen' klaarblijkelijk te voorkomen. Niettemin moet worden vastgesteld dat ze daarmee frauderen omdat ze ongewenste stiertjes uit uw pak biologische melk weg laten sexen.

Fotocredits: Epruvete s spermo, uitsnede, jaz_foto
Dit artikel afdrukken