Met alle seinen op rood blijven we verslaafd aan groei-groei-groei. Volgens de FAO, Food and Agriculture Organisation van de VN, resteert er voor ca. 60 jaar bodemkoolstof op aarde. Zou het niet beter zijn de verdienmodellen en het subsidiesysteem te veranderen om echt zaken te keren? Boeren die nu al belang hechten aan de bodem, biodiversiteit, CO2, stikstof en water in samenhang, zouden kunnen gaan experimenteren met strokenteelt, agroforestry, enzovoorts. In de biologische landbouw zien we dit af en toe, maar in de gangbare landbouw, die qua arealen zoden aan de dijk zet, zijn deze op de vingers van 1 hand te tellen.

Geloof maar niet dat ik er eigenlijk zin in heb op mijn relatief oude boerenleeftijd, maar het moet
Als we echt ‘de mensheid willen redden’, hebben we naast serieus bestuur en leiderschap met visie, een substantiële pot van vele miljoenen nodig voor zulke experimenten, in plaats van het huidige geneuzel met spiegeltjes en kraaltjes. Stop met subsidie voor de grote fossiele gevestigde orde en laat ons doen waar we goed in zijn; voorop lopen met een nieuw soort landbouwinnovatie.

Zo wil ik dus gaan ‘prutsen’ met agroforestry voor koolstofbinding, biodiversiteit en bodem. Met bomenrijen op afstand, zodat ik er gewoon met alle machines tussendoor kan. Ook de aanwezige toedieningsapparatuur blijft gewoon bestaan, in de toekomst met goede alternatieven voor chemie en kunstmest. Het landschap wordt hierdoor iets kleinschaliger, maar niet ietepetieterig-Ot-en-Sien-achtig als voor de ruilverkavelingen, ter stimulering van de kwaliteit van circulaire ecologische processen.

Geloof maar niet dat ik er eigenlijk zin in heb op mijn relatief oude boerenleeftijd, maar het moet. Opnieuw experimenteren zoals ik ooit deed met escargots, groene asperges, radicchio en zoogkoeien. Met het steeds groter wordende risico op verzopen of verdorde gewassen, zou iedereen mee moeten experimenteren.

Maar zijn jullie, grote boze buitenwereld, ook de niet-boeren met al die betweters hier en in de stad, het eigenlijk allemaal wel waard? Zo ja? Geef ons die 11,4 miljard. Jaarlijks!

Deze column verscheen in de printversie van Nieuwe Oogst.
Dit artikel afdrukken