Het aantal koeienboeren loopt rustig terug met gemiddeld 1 stopper per dag. De overblijvers kregen er gemiddeld de afgelopen 10 jaar circa 2 koeien per jaar bij. Het totaal aantal koeien blijft ongeveer gelijk. Zowel het aantal varkens als het aantal varkenshouders daalt, maar de bedrijven die overblijven zijn veel groter dan vroeger. De groei van de geitenhouderij is gestopt. Dat blijkt uit de gisteren door het CBS gepresenteerde jaarlijkse Landbouwtelling.

De varkenshouderij in Nederland krimpt omdat Nederland als vestigingsplaats door extra eisen minder aantrekkelijk wordt. Nu de markt door de Afrikaanse varkenspest in Duitsland tegenzit, maken boeren gebruik van exitregelingen. Met name het aantal biggen kromp omdat de export naar Duitsland moeizaam is geworden. Over de afgelopen 10 jaar is het aantal varkens met ongeveer 1 miljoen stuks gekrompen van 12,4 miljoen varkens in 2011 tot 11,4 miljoen dit jaar. De grotere boeren weten hun kosten te verlagen en houden het daarom vol. Hun bedrijven groeiden flink de afgelopen jaren. Het gemiddelde aantal varkens per bedrijf groeide met zo'n 150 dieren per jaar van 1.900 in 2011 naar 3.400 in 2021. De grootste bedrijven hebben rond de 5.000 varkens. De grootste varkenshouders zitten in Limburg en houden gemiddeld 5.300 dieren.

De grotere boeren weten hun kosten te verlagen en houden het daarom vol
Afgelopen jaar stopten 480 melkveehouders. Dat is een beeld dat al tien jaar gaande is. Gemiddeld stopte over die periode 1 melkveehouder per dag. Er zijn op dit moment 15.250 melkveebedrijven in ons land; daarmee is het in aantal boeren de grootste sector.
Vorig jaar was de uitstroom groter. Toen stapten 529 melkveehouders uit. Het kleinere aantal stoppers wordt verklaard met de wat betere melkprijzen in 2021 ten opzichte van 2020. Het aantal melkkoeien is met 1,571 miljoen nagenoeg gelijk gebleven aan de afgelopen 2 jaar. Het gemiddelde melkveebedrijf groeit gestaag door. Een gemiddeld melkveebedrijf telt nu 103 koeien. Dat zijn er twee meer dan vorig jaar maar al 27 meer dan tien jaar geleden. Ook in de melkveehouderij is voldoende schaal voorwaarde om zonder eigen verkoopconcept te overleven.

Nederland telt 482.000 melkgeiten verdeeld over ruim 550 bedrijven. De geitensector vervijfvoudigde in de afgelopen twintig jaar omdat de melkprijs goed is en de geitenhouderij niet grondgebonden is. In de nasleep van de Q-koorts en protesten tegen verdere uitbreidingen kondigen provincies echter bouwstops af. Daardoor groeide de sector afgelopen jaar nauwelijks nog. Commercieel gezien zit er juist wel muziek in geitenmelk.

Het aantal kippen daalde in 2021 tot 99,9 miljoen, 2% minder dan vorig jaar. De krimp wordt veroorzaakt door de daling van het aantal vleeskuikens omdat er meer welzijnskuikens (die meer ruimte nodig hebben) worden gehouden. Die trend zal zich de komende jaren voortzetten als gevolg van de keuze van Nederlandse supermarkten voor 1-ster kippenvlees. Het aantal leghennen bedraagt 43 miljoen en steeg licht met bijna 120.000 dieren.
Reageer
  • Deel
Druk af