Het begon zo mooi. "Boeren, veehandel en Leeuwarden waren trots toen de Friese hoofdstad in maart eindelijk weer een runderslachterij in gebruik kon nemen. En van niet de minste partij. Vion is met een omzet van ruim €5 miljard het grootste vleesbedrijf van Nederland", schrijft de Leeuwarder Courant. De slachterij heeft zelfs een zichtgalerij om de transparantie van het proces voor ieder die dat maar wil volledig in beeld te brengen. Maar al snel zijn er 'haperingen'. De hypermoderne geautomatiseerde slachtlijn kampt met technische problemen, de aanvoer van rundvee blijft achter bij de verwachtingen (ondanks de locatie middenin het rundveedichte noorden van het land) en er worden onverwacht veel runderen afgekeurd. De krant citeert een veehandelaar: "Er is sprake van een wedstrijdje onder de inspecteurs wie de meeste runderen weet af te keuren. Ze speuren met mijnwerkerslampjes naar de minuscuulste vlekjes op organen."

De NVWA erkent dat de inspecteurs in Leeuwarden "op nogal wat onrechtmatigheden stuiten. Het betreft vooral ongeoorloofde afwijkingen bij organen zoals lever en nieren”, verklaart een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Vion onthield zich van commentaar, schrijft de krant.

Eén op de twintig aangeleverde dieren wordt dus afgekeurd, terwijl minder dan twee op de honderd normaal is. Dat zorgt voor morrende boeren en een teleurgestelde directie van Vion
Tot zojuist. Vion bericht "per direct de activiteiten in de runderslachterij in Leeuwarden tijdelijk op te schorten vanwege de ervaringen die in de afgelopen maanden in de nieuwe slachterij zijn opgedaan. Vion constateert dat de runderslachterij die met de modernste inzichten is ontworpen nog op enkele details kan worden verbeterd. De afgelopen tijd is intensief gebruikt om de “kinderziektes”, die in een nieuwe en geavanceerde runderslachterij zoals in Leeuwarden kunnen voorkomen, op te sporen en te onderzoeken. Om deze grondig op te lossen besluit Vion de komende tijd te gebruiken om enkele technische aanpassingen te doen. Dit gaat het meest efficiënt als het productieproces stopt.

Naast technische verbeteringen constateert Vion dat de keuringsresultaten een ander beeld laten zien dan die van andere slachterijen in Nederland. De aankomende tijd zal ook gebruikt worden om dit verschil beter te duiden. Hiervoor is Vion in contact met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)."

De NVWA laat ons weten zich op geen enkele manier te herkennen in het beeld van inspecteurs met mijnwerkerslampjes. "Het is een besluit van de directie zelf. Wij doen ons keuringswerk en proberen dat overal in Nederland op een zo uniform mogelijke manier te doen." Nancy Aschman van Vion vertelt ons dat het verschil in afkeuringen tussen de Tilburgse runderslachterij en de nieuwe in Leeuwarden te sterk verschilt. "In Tilburg hebben we een totale uitval van 1,8%, in Leeuwarden van 5%. Dat verschil is te groot om open te kunnen blijven omdat boeren te veel risico lopen hun dieren niet uitbetaald te krijgen." Eén op de twintig aangeleverde dieren wordt dus afgekeurd, terwijl minder dan twee op de honderd normaal is. Dat zorgt voor morrende boeren en een teleurgestelde directie van Vion.

Op de vraag of Vion en de NVWA van mening verschillen over de interpretatie van wat voor menselijke consumptie geschikt en ongeschikt vlees is, wil Vion geen uitspraken doen. "We zijn in overleg", klinkt het. Wel wil Aschman kwijt dat het orgaanpakket van een te grote hoogte uit het te verwerken dier valt. Dat gaat worden aangepast in de komende tijd.
Dit artikel afdrukken