Een studie onder meer dan 3,2 miljoen Zweden die werden geboren tussen 1960 en 1990, laat een sterk verband zien tussen huwelijk en de vermindering van het risico op de ontwikkeling van alcoholmisbruik.

Trouwen zorgt volgens de Zweedse onderzoekers voor een 59% lager risico op alcoholisme onder mannen. Bij vrouwen registreerden zij een 73% lager risico. Bij mensen uit families met een vermoedelijk genetische bepaalde geschiedenis van alcoholmisbruik, was het beschermende effect van het huwelijk zelfs nog sterker.

De onderzoekers vonden ook een omgekeerd effect. Wie trouwt met iemand die een geschiedenis heeft met alcoholproblemen loopt juist een verhoogd risico om later een alcoholstoornis te ontwikkelen.

Onderzoeker Kenneth S. Kendler zegt dat trouwen met iemand die alcoholproblemen heeft gehad of vanuit zijn familiegeschiedenis kan ontwikkelen, zelfs aanzienlijk gevaarlijker is dan zonder vaste relatie blijven.

De studie is volgens wetenschappers van belang voor fundamenteel begrip van sociale invloeden op stoornissen met een genetische aanleg. Dat is van belang voor de ontwikkeling van gefundeerde preventie- en behandelstrategieën.
Dit artikel afdrukken