De Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts is opgetogen. Het Grondwettelijk Hof oordeelde vorige week dat het verbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen en Wallonië niet in strijd is met de grondwet.
"Enkele jaren geleden werd ik gek verklaard omdat ik komaf wou maken met onverdoofd slachten," zegt Weyts. "Vandaag is het een feit. Ik ben iedereen die ons op die moeilijke weg is blijven steunen ontzettend dankbaar. Laat ons deze bladzijde nu definitief omslaan en voortaan samen streven naar meer dierenwelzijn."


Weyts voerde in 2019 het verbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen in. Hij nam daarmee een voortrekkersrol op zich binnen Europa en wist de discussie los te maken van religieuze overwegingen door er een politieke discussie van te laten voeren. Dat neemt niet weg dat verschillende joodse en moslimorganisaties kritiek hadden en naar de rechter stapten. Het Hof van Justitie van de Europese Unie boog zich over de kwestie en oordeelde eind 2020 dat "lidstaten een verdovingsmethode kunnen opleggen om het dierenwelzijn bij rituele slachtingen te bevorderen." Het Belgische Grondwettelijke Hof oordeelt nu volgens diezelfde lijn en erkent dat het verbod een beperking inhoudt van de godsdienstvrijheid, maar dat die beperking voorziet in "een dwingende maatschappelijke behoefte" en "evenredig is met de nagestreefde doelstelling om het dierenwelzijn te bevorderen."

Dierenwelzijnsorganisatie GAIA is ook zeer tevreden. "Laat het voor eens en voor altijd duidelijk zijn: de vrijheid van religie houdt niet het recht in om dieren te doen lijden." En dat betekent dat nu ook de weg vrij is voor de derde Belgische deelregering, die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een verbod op onverdoofd slachten in te voeren.

Het verbod betekent overigens niet dat Belgische joden geen kosher vlees meer kunnen eten. "Het vlees kan van elders in de wereld worden ingevoerd," sust federaal parlementslid Michael Freilich (N-VA) in Het Nieuwsblad. "Het voortbestaan van de Joodse gemeenschap in ons land komt hiermee niet in het gedrang, zoals sommigen beweren.”

Ook in Nederland speelt de kwestie. Nederlandse dierenwelzijnsorganisatie zullen de zaak vermoedelijk weer agenderen onder verwijzing naar de maatschappelijke norm die volgens de Belgische rechter politiek prevaleert boven de vrijheid van godsdienst.
Dit artikel afdrukken