Drie hoogleraren doen een dringende oproep te stoppen met het verbranden van biomassa om energie op te wekken. Ze noemen dit een schijnoplossing, net als overigens de teelt van biobrandstoffen. "Nederland moet van deze heilloze weg terugkeren", stellen de hoogleraren, Martijn Katan, Louise Vet en Rudy Rabbinge. Wereldwijd is er te weinig (afval)biomassa is om in de energiebehoefte te voorzien.

In het nationale Energie-akkoord is een limiet voorzien op de bijstook van biomassa. Milieuorganisaties waren daar erg tevreden over, maar Katan c.s. stellen: "Wij zijn al een land dat veel te veel bijstookt. De nieuwe limiet in het Energieakkoord is ongeveer het dubbele van wat we nu al verstoken en er worden geen eisen voor duurzaamheid gesteld. Ook is er geen duidelijkheid over de herkomst van de bijstook. Amerikaanse en Canadese bossen worden versnipperd en met subsidie in onze centrales verstookt."

Ook biobrandstoffen zijn volgens de hoogleraren de oplossing niet: het beslag op landbouwgrond is te groot en restverwerking van bijvoorbeeld frituurvet te kleinschalig. Waar moet Nederland dan wel zijn heil zoeken? Brandstof-efficiëntie en -besparing. "Daar zit de echte winst", volgens de drie hoogleraren in Trouw.
Dit artikel afdrukken