Het is al langer bekend dat de Nederlandse provincies boeren die dichtbij Natura2000-gebieden vergunningen hebben verstrekt op basis van de zogeheten RAV-waarden van hun stallen. Dat zijn standaardwaarden voor emissiearme staltechnieken. Boeren die door uitbreidingen op papier kunnen aantonen dat ze niet méér ammoniak gaan uitstoten volgens die waarden, mochten ondanks de in mei 2019 weggevallen stikstofregelgeving toch uitbreiden van de provincies. Ze hebben gezamenlijk afgesproken dat te doen. Het zou gaan om honderden gevallen. De krant kon niet achterhalen om hoeveel vergunningen het precies ging.

Volgens hoogleraar natuurbeschermingsrecht Kees Bastmeijer (Katholieke Universiteit Brabant) zijn de provincies buiten hun boekje gegaan nu die standaardwaarden door onderzoeken van de Wageningse universiteit en het Centraal Bureau Statistiek onzeker zijn geworden. Volgens stikstofexpert prof. Franciska de Vries (Universiteit van Amsterdam) is het zeker dat er meer uitstoot is opgetreden door de verleende vergunningen.

De overheid probeert de stikstofcrisis aan de formatietafel op te lossen. Of daardoor de voor de dagelijkse praktijk van boeren en andere bedrijven noodzakelijke vergunningstrajecten ook direct weer op gang kunnen komen is onzeker
De krant laat een varkensboer uitgebreid aan het woord die mocht uitbreiden met bijna 4.736 varkens. Hij heeft zijn plannen en vergunning nog in de la liggen door de onzekere situatie, die volgens de rechtbank Midden-Nederland dringend eens opgelost moet worden door de wetgever. De rechtbank vernietigde onlangs een aantal van de vergunningen waar de NRC het over heeft. De provincie Utrecht gaat in hoger beroep omdat de bestuurders vinden dat de vergunningen op goede gronden zijn verstrekt.

Formatietafel kan meetonzekerheden niet oplossen
De situatie is een van de voorbeelden van de falende wetgeving en de vele onzekerheden die zijn ontstaan nadat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State werd doorgehaald in het voorjaar van 2019. Daar kwam nog eens bovenop dat de rekenmodellen die de overheid hanteert ongeschikt werden verklaard voor het verlenen van individuele vergunningen en de RAV-waarden onzeker werden genoemd door WUR en het CBS.

De overheid probeert de stikstofcrisis aan de formatietafel op te lossen. Of daardoor de voor de dagelijkse praktijk van boeren en andere bedrijven noodzakelijke vergunningstrajecten ook direct weer op gang kunnen komen is onzeker. Tegenstanders van de vergunningen kunnen die met een beroep op onzekerheden juridisch gemakkelijk blokkeren. De formatietafel kan de prakijkafwijkingen van de standaardwaarden voor emissiearme technieken en de meet- en vooral wetenschappelijke berekeningsonderzekerheden van de modellen die de overheid hanteert niet oplossen.

De processen tegen de stallen worden aangespannen door MOB, de natuur NGO die de Nederlandse stikstofwetgeving onderuit haalde. De organisatie heeft vele van de bedoelde vergunningen in zijn dossiers plus nog eens een grote hoeveelheid zogeheten PAS-melders. Ze zet daar steeds een plukje van in bij een provincie om de overheid te dwingen met aangescherpte wetgeving te komen.
Dit artikel afdrukken