De vliegtaks voor langere afstanden moet omhoog, de veestapel moet krimpen, de belasting op aardgas moet omhoog, huur- en koopwoningen moeten beter worden geïsoleerd, er moet vleestaks komen en de CO-belasting voor de grote industriële bedrijven moet flink omhoog.

Dat adviseren ambtenaren onder leiding van PBL-directeur Laura van der Geest het kabinet in een gisteren verschenen rapport. Om de klimaatdoelen van het kabinet-Rutte IV te halen zijn 'scherpe politieke keuzes en vergaand beleid' nodig, zeggen ze.

Ze schreven hun advies op verzoek van minister Rob Jetten van Klimaat en Energie. Hij vroeg om een 'menukaart' met aanvullend klimaatbeleid om zijn gedachten en keuzen te bepalen. De commissie maakte hem duidelijk dat hij niet veel te kiezen heeft als hij de klimaatdoelen van het kabinet wil halen. Zelfs als ze het allemaal worden uitgevoerd blijft onzeker of het doel om in 2030 60% minder CO2 uit te stoten zal worden gehaald. Met het huidige beleid zullen ze zeker niet worden gehaald.

De nieuwe klimaatplannen zijn doorgerekend door onderzoeksbureau CE Delft. De onderzoekers vinden dat het kabinet steviger moet inzetten op normeren en beprijzen. Nu is het beleid te veel gebaseerd op groene subsidies en vrijwilligheid. 'De tijd van laaghangend fruit is voorbij en de klimaatdoelen van 2030 komen snel dichterbij', zeggen de adviseurs Jetten.

Jetten wil subsidies om de minder bedeelde burger - een belangrijk deel van de samenleving - te ontzien. Of die ambitie spoort met het advies, is de vraag. De inzet is immers een lagere consumptie en die valt het best te bereiken door grote aantallen mensen daar via prijsmaatregelen toe te dwingen. Subsidies waar uiteindelijk geen omzet of een andere waarde tegenover staat, zijn economisch onhoudbaar.
Reageer
  • Deel
Druk af