Een team van onderzoekers van verschillende Italiaanse universiteiten denkt de snelle verspreiding van het coronavirus in Noord-Italië te kunnen verklaren. De hoge fijnstofdeeltjesdichtheid in met name de Povlakte zou gediend hebben als een katalysator voor het virus, zo schrijven zij in hun paper. Op basis van eerdere onderzoeken stellen zij dat een verband bestaat tussen luchtvervuiling door stofdeeltjes en het aantal virusinfecties in een bepaalde regio. Dit verschijnsel is namelijk eerder aangetoond bij bijvoorbeeld griep-, verkoudheid- en mazelenvirussen.

Volgens de onderzoekers verspreidt het coronavirus zich als een typische epidemie exponentieel van persoon tot persoon. Desondanks zagen zij – rekening houdend met de veronderstelde incubatietijd – een ‘abnormale versnelling’ in het aantal besmettingsgevallen in de Povlakte. Zij vergeleken vervolgens regionale data van luchtvervuiling door fijnstof met bevestigde besmettingsgevallen in dezelfde regio.

De onderzoekers suggereren dat, met een vertraging van 14 dagen door de incubatietijd van SARS-CoV-2, de dagelijkse percentages van nieuwe infecties in de Povlakte nauw samenhangen met het fijnstofniveau daar. Dit bewijst volgens hen dat fijne stofdeeltjes een “effectieve vector zijn voor het transport, de verspreiding en de verspreiding van virale infecties”, schrijft het Duitse magazine Telepolis. Zij zien een correlatie “tussen de overschrijding van de wettelijke grenswaarden voor fijnstofconcentraties in de periode van 10 februari tot 29 februari en het aantal gevallen van COVID-19-besmetting geregistreerd op 3 maart”.

Hoge concentraties van fijnstof zouden de verspreiding van de epidemie in sommige provincies kunnen hebben vergroot in vergelijking met andere gebieden waar dat niet het geval was. In de publicatie vergelijken de onderzoekers de Povlakte met Rome, waar de verspreiding van het virus een ander patroon liet zien. Zij onderbouwen hun theorie ten slotte met data uit China. In Wuhan was de luchtvervuiling halverwege en eind januari 2020 zeer hoog. Begin februari was er een hoge mate van vervuiling door stofdeeltjes, die, op enkele uitzonderingen na, vanaf 7 februari tot aan het eind van de maand aanzienlijk en voortdurend afnam, een trend die zich tot in maart doorzette.

Net als in China heeft Covid-19 geleid tot een afname van de luchtvervuiling in de Povlakte. Als de luchtvervuiling de viraliteit verhoogt, zou de verspreiding van het virus met het afnemen van de fijnstofconcentraties ook moeten vertragen.
Dit artikel afdrukken