Gegevens over hoge bloeddruk uit 1479 studies met een totaal van 19,1 miljoen mensen uit 200 landen laten zien dat hoge bloeddruk over in de laatste 40 jaar is verschoven. Van een probleem van landen met hoge inkomens, is het een uitdaging geworden voor landen met lage- en middelhoge inkomens. Uit de verzamelde gegevens, legden onderzoekers vast hoe de ontwikkeling van het aantal mensen met hoge bloeddruk (bovendruk ≥ 140 of onderdruk ≥ 90) tussen 1975 en 2015 was geweest.

De cijfers
Inwoners van Westerse en Aziatische landen behoorden in 1975 nog tot de mensen met de hoogste bloeddruk. In 2015 horen ze juist bij wereldbewoners met de laagste bloeddruk. In Centraal- en Oost-Europa, de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara en Zuid-Azië is de bloeddruk in 2015 gemiddeld het hoogst. In Centraal- en Oost-Europa is de bloeddruk onverminderd hoog gebleven. De inwoners van Canada en Zuid-Korea hebben wereldwijd gezien de laagste bloeddruk.

In rijke landen neemt het aantal mensen met hoge bloeddruk waarschijnlijk af door onderzoek en behandeling in een vroeger stadium
In 1975 waren er 594 miljoen mensen een te hoge bloeddruk, vergeleken met 1,13 miljard in 2015. In aantallen wordt dat verschil wordt grotendeels verklaard door de groeiende populatie in niet-Westerse landen. In 1975 waren er ongeveer 3,9 miljard mensen op aarde een had dus 15,2% een te hoge bloeddruk. Door de bevolkingsaanwas in vooral niet-Westerse landen, steeg de wereldbevolking in 2015 tot naar 7,3 miljard. Daarvan had 15,5% een te hoge bloeddruk. Mogelijk speelt ook het ouder worden van de bevolking een rol.

Mogelijke oorzaken en verklaringen
In rijke landen neemt het aantal mensen met hoge bloeddruk waarschijnlijk af door behandeling in een vroeger stadium. De onderzoekers denken dat het stabiel gebleven aantal mensen met hoge bloeddruk in Centraal- en Oost Europa kan komen door een relatief hoge consumptie van zout en weinig beschikbaarheid van vers groente en fruit in het koude seizoen. In Zuid-Azië en Sub-Sahara-Afrika zouden ondervoeding van moeder tijdens de zwangerschap, premature geboortes en een laag geboortegewicht en ondervoeding van het kind de oorzaak kunnen zijn. In deze regio’s blijft hoge bloeddruk vaak onbehandeld.

'Onhaalbaar'
Het doel van de WHO om in 2025 een kwart minder mensen te hebben met een hoge bloeddruk ten opzichten van 2010 lijkt in verschillende regio’s onhaalbaar te worden. “Als overheden en multinationals de grote en ongelijke last van cardiovasculaire aandoeningen en nierziektes die gepaard gaan met hoge bloeddruk willen aanpakken, zullen ze een veelzijdige aanpak moeten hebben met strategieën gericht op de grotere populatie, de individuele leefstijl en behandelingen in de eerste lijn”, concluderen de auteurs.

Welke interventies nodig zijn, geven ze echter niet aan. Ze spreken slechts vermoedens uit over mogelijke oorzaken die moeten worden aangepakt.
Dit artikel afdrukken