Nee, oordeelde het Haagse Hof vandaag. Daarmee vernietigde het Hof een positief oordeel dat dit voorjaar door de Haagse rechtbank was uitgesproken; boeren reageerden daar enthousiast op en startten procedures tegen de overheid. De Staat ging in beroep en won.

Boeren die het niet met het plan eens waren, hielden hun dieren aan in afwachting van de rechtsgang. Nu moeten ze alsnog uit de roulatie worden gehaald. De koeien moeten naar de slachtbank; de boeren moeten forse heffingen afdragen.

De betrokken boeren en hun advocaten reageren uiterst teleurgesteld. Het betekent dat hun stallen leger en daardoor onrendabeler worden. Het oordeel geldt voor zowel gangbare als biologische boeren, omdat het plan van de Staat alle boeren over één kam schoor. Biologische boeren waren het daar niet mee eens omdat ze minder bijdroegen aan de vervuiling van het milieu met een overschot aan fosfaat dan de reden voor de maatregel was. Bovendien vonden ze dat juist hun vorm van boeren voor Nederland meer gewenst is.

De rechter lijkt te oordelen dat de boeren als verstandige ondernemers vanuit de toekomst hadden moeten handelen
Ook al waren de spelregels misschien anders, het Hof oordeelt dat de komst van het plan van de regering voldoende te voorzien was geweest. Het Hof zegt met zoveel woorden dat de boeren vals speelden. Het vindt dat de melkveehouders konden "voorzien dat ongeremde groei van de melkveestapel tot problemen kon leiden met de derogatievoorwaarden." Ook was volgens het Hof "uit parlementaire stukken af te leiden dat bij overschrijding van het productieplafond, productiebegrenzende maatregelen aan de orde zouden kunnen komen."

Boeren en hun advocaten reageren verslagen. De wet leek in hun voordeel, maar het Hof grijpt naar verwachtingen die boeren hadden kunnen hebben. Het oordeel is bovendien generiek en maakt geen onderscheid naar boeren die nauwelijks meer koeien zijn gaan houden en boeren die er veel meer namen. In lijn met het logische beleid in ons land - geen groei van de veehouderij meer, eerder krimp - lijkt de rechter te oordelen dat de boeren als verstandige ondernemers vanuit de toekomst hadden moeten handelen.

Alweer groei
Onlangs werd bekend dat ze daar de grootste moeite mee hebben. De veestapel groeit alweer na de slacht van 160.000 koeien conform het zogeheten fosfaatreductieplan dat het Hof vandaag wettelijk bindend oordeelde. De boeren hebben genoeg gekrompen en willen weer groeien. FrieslandCampina en voormalig minister Kamp (EZ) waarschuwden de melkveehouders alvast. Volgens een boerenvoorman zouden ze echter een compliment verdienen vanwege hun medewerking aan de slacht.

De nieuwe minister van Landbouw, Carola Schouten, reageert beheerst op het oordeel van het Hof en zegt dat de uitspraak 'ingrijpend' zal zijn voor de melkveehouders die het individueel zwaar treft. Het Hof blijkt mild en begrijpend en vindt dat er in overleg een voor alle partijen bevredigende regeling moet worden getroffen. De minister lijkt die gedachte over te nemen. De advocaten beraden zich nog op een eventuele verdere rechtsgang of de keuze voor een minnelijke regeling.
Dit artikel afdrukken