In Nederland en België zijn de wolven nog op de vingers van één hand te tellen. Natuurbeschermers zijn uiterst zuinig op de beschermde dieren die ze zelfs individueel kennen. In het geval van de verdwijning ('moord') van wolvin Naya startte de Belgische justitie zelfs een gerechtelijk onderzoek. Het dier is mogelijk moedwillig gedood omdat boeren en jagers niet blij met zijn komst. De wolf eet schapen en verjaagt wild.

Hoeveel wolven?
In Duitsland lopen de gemoederen hoog op. Niet over de aanwezigheid of gevaar van de wolf voor andere dieren, maar over de simpele vraag hoevéél wolven Duitsland telt? Eh, liet de regering voorzichtig weten, dat ligt een beetje ingewikkeld. Er zouden in Duitsland in de periode 2013-2018 133 volwassen (geslachtsrijpe) wolven rondgelopen hebben, meldde de regering aan Brussel.

Maar het ministerie van Milieu blijkt over 2018 al veel hogere cijfers gepubliceerd te hebben. De Duitse Jachtfederatie (DJV) gaat uit van meer dan 1.000 wolven, schrijft Agrarheute.

De eerste onduidelijkheid hangt samen met het feit dat de Duitse Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW, de Duitse variant van het Wolvencentrum) alleen wolventerritoria bijhoudt. In zo'n gebied kan een roedel wolven aanwezig zijn, een paartje of een individu. Aan de 133 gemelde wolven zouden 60 roedels, 23 paren en 3 eenlingen ten grondslag liggen. Dat zou betekenen dat een roedel uit gemiddeld 1,4 wolven bestaat.

Dat is nogal onwaarschijnlijk. Volgens wolvenexperts bestaat een roedel over het algemeen uit een dominant ouderpaar en welpen die geboren zijn in het lopende en de twee voorgaande jaren; pas als wolven geslachtsrijp zijn, gaan ze zwerven op zoek naar een eigen territorium. De gemiddelde aanwas van wolvengebieden was volgens DBBW zo'n 30%, een percentage dat wordt ondersteund door de aantallen welpen. Dat duidt er op dat er veel meer wolven in Duitsland zijn dan de officieel gemelde 133.

66% meer aangevallen boerderijdieren
Er is nog een aanwijzing dat dat het geval is. De meldingen van door wolven aangevallen en gedode schapen en andere boerderijdieren zijn tussen 2016 en 2017 met 66% toegenomen. Dat is een heldere indicatie dat de populatie snel in aantallen toeneemt.

Het geeft ook aan hoe belangrijk het is dat een juiste telling of schatting beschikbaar komt. Voor de boeren, die zich in toenemende mate zorgen maken, maar ook voor de wolf zelf, die anders slachtoffer wordt van boeren en jagers die aan illegaal beheer gaan doen, zoals in het geval van wolvin Naya. En zij was alleen nog maar de eerste wolf in België.
Dit artikel afdrukken