In koele taal is de Algemene Rekenkamer vernietigend over de manier waarop politiek management heeft geleid tot de vorming van de NVWA vanuit drie andere diensten, te weten de NVWA, de AID (Algemene Inspectie Dienst) en de PD (Plantkundige Dienst. De Rekenkamer schrijft:

Het in 2007 genomen besluit om de vwa, de aid en de pd te laten fuseren tot de nvwa heeft het kabinet van tevoren niet goed onderbouwd. De voordelen die de fusie moest opleveren blijken voor een groot deel te optimistisch te zijn ingeschat. Voorzienbare risico’s, bijvoorbeeld op het gebied van ict, zijn van tevoren niet goed ingecalculeerd. De verwachting dat dankzij de fusie een aanzienlijk bedrag te besparen zou zijn, is tot nu toe dan ook niet uitgekomen.

Nieuwe toezichtsmethoden konden de afgelopen jaren nog niet breed worden toegepast. De verwachting van grote besparingen (alleen al voor de voormalige vwa in 2011 € 12 miljoen ten opzichte van 2007) is niet uitgekomen. Het is evenmin aannemelijk dat de nieuwe toezichtsmethoden de komende vier jaar grote besparingen gaan opleveren, omdat er eerst nog tijd en geld in zal moeten worden geïnvesteerd.

Zoals wij in de inleiding van dit rapport al opmerkten is het beeld dat uit ons onderzoek oprijst van de besparingsmogelijkheden mogelijk zelfs nog te optimistisch, omdat wij ervoor hebben gekozen ons onderzoek te richten op nvwa-organisatieonderdelen die al ervaring hadden met nieuwe toezichtsmethoden en waar goede mogelijkheden waren voor samenwerking met andere voormalige fusiepartners.

De beoogde structurele besparing van € 50 miljoen op de jaarlijkse lasten van de nvwa, die vanaf 2012 moest zijn bereikt, is niet gehaald. Het is niet waarschijnlijk dat in de periode tot 2018 de taakstelling voor de nvwa wél wordt gehaald, ook niet in de verzachte vorm die begin 2013 is afgesproken. Waarschijnlijk is aanzienlijk meer nodig dan de overeengekomen structurele verzachting van de taakstellingen met € 11,8 miljoen om de nvwa het huidige takenpakket goed te kunnen laten uitvoeren. Als de taakstellingen niet structureel verder worden verzacht, zal er waarschijnlijk een discussie moeten volgen over wijziging of inkrimping van het takenpakket van de nvwa.


Intrigerend
De laatste zin is intrigerend. Toezicht kan immers ook geheel privaat worden vormgegeven, volgens bedrijfsstandaards (die als er een merk op het spel staat beter zijn dan welke fraude- of veiligheidscontrole dan ook) of internationale. Waar gaan we heen? Als daar politiek over moet worden besloten, is met goed fatsoen niet te verwachten dat daar iets verstandigs uitkomt. Dat heeft de Rekenkamer in even keurige als duidelijke taal nu wel duidelijk gemaakt.

Toen we de foto op de omslag van het rapport van de Rekenkamer zagen, schoot bij ons dan ook meteen een vraag door het hoofd.

fotNVWA_mannen


Wat bedoelt de Rekenkamer met die foto? Veel teveel - en een aantal te dikke - mannen pielen klunzig met mobieltjes rond een pallet Braziliaanse kipfilet. Is dat keuren en onze voedselveiligheid verdedigen?

Kan de dienst helemaal aan de kant, kunnen er nog wat mensen uit of moeten er juist weer meer bij?

Eerder deze week bleek de dienst te hebben geklungeld rond de met salmonella besmette zalm van Foppen.

Fotocredits: Algemene Rekenkamer

-- POLL --


De NVWA moet

Dit artikel afdrukken