In 2012 werd in Nederland het recordaantal van 553 miljoen dieren geslacht. Dat getal presenteert Boerderij in een infographic, gebaseerd op CBS-cijfers. Vertaald naar de Nederlandse bevolking: 34,6 dier per inwoner.

Verreweg het leeuwendeel van deze slachtingen komt op het conto van de vleeskuikens en andere kippen en pluimvee: 535 miljoen. Behalve de vleeskuikens laten ook de eenhoevigen de laatste jaren een stijging zien, het afgelopen jaar zelfs een verdubbeling. Eenhoevigen? Ja, voornamelijk paarden. Ruim 8.000 in 2012.

Runderen en varkens laten al een paar jaar een dalende trend zien. Om het nog even in perspectief te zetten: in 2012 iets meer dan 1,9 miljoen runderen, en 14 miljoen varkens. Bijna één heel varken en een tiende koe per persoon.

Vertel: zat je een beetje in de buurt met je eigen schatting?

Fotocredits: 'Chicken Porn', uitsnede, SteveParker
Dit artikel afdrukken