Vandaag is het 9 juni 2010 en gaan we naar de stembus. D66 werd een week geleden benaderd voor foodlog.nl's eetpolitieke serie maar kon tot gisteravond nog niet reageren. Hectische tijden waren het, legitieme, excuus. Onderstaand de schriftelijke antwoorden op onze vier vragen. Gegeven door Maas Goote, 13de op de D66 lijst. Het wordt spannend voor hem. In de peilingen stond D66 gister nog op 10 zetels.

Dus al we D66 gaan stemmen, wat eten we dan straks?
"Wij kiezen voor een duurzame en diervriendelijke voedselproductie. Gezond eten, dierenwelzijn en milieu gaan wat ons betreft hand in hand. We vinden het belangrijk dat we weten wat we eten en dat we als consumenten verantwoorde keuzes kunnen maken. Dus duidelijke product-informatie, welzijnslabels op dierlijke producten en eerlijke voorlichting. Bewust consumeren biedt natuurlijk ook grote milieuwinst. Zo draagt vleesconsumptie fors bij aan het klimaatprobleem -- de CO2 impact van een kilo rundvlees staat gelijk aan drie uur met de auto rijden terwijl je thuis al je lampen laat branden. Met de kiloknallertax (een hoger BTW tarief) willen we de groei van consumptie van vlees ontmoedigen.

Wat ook aandacht vraagt is het EU landbouwbeleid. Nog los van de te grote omvang van de huidige landbouwsubsidies (zo'n 40% van de totale EU begroting), gaat teveel daarvan naar vervuilende en niet-duurzame activiteiten in de landbouw. Een duurzame landbouwsector vraagt dan ook om hervormingen in het gemeenschappelijk landbouw beleid en een radicale vergroening van de EU-subsidiestromen."

Hoe gezond zijn we dan?
"Het kan een stuk gezonder! Zowel de consumptie als de productie. Veel hebben we zelf in de hand. Neem dierlijke eiwitten. We kunnen met z'n allen een stuk gezonder consumeren als we kiezen om flink minder dierlijke eiwitten en vetten te eten. Daarnaast zien wij alleen een toekomst in duurzame en verantwoorde productie.

Ook innovatie en onderzoek is belangrijk hier. Wij willen haast maken met de ontwikkelingen op het gebied van de zogenaamde eiwittransitie -- het winnen en toegankelijk maken voor de consument van de noodzakelijke eiwitten uit planten ter vervanging van vleesconsumptie."Hoe ziet het platteland er dan uit?
"Ons platteland moet niet meer gekenmerkt worden door kilometerslange velden met hetzelfde gewas. In Nederland zijn we al flink op weg om monocultuur tegen te gaan, maar er moet nog veel gebeuren. Ons platteland ziet er in de toekomst afwisselend uit, maar dat kan alleen als de boer daarbij financieel geholpen wordt. Agrariërs krijgen van de overheid hulp om hun land op verschillende manieren te gebruiken. Dus niet alleen vee laten grazen, maar ook zorgen voor een ecologisch evenwicht door aanleg van houtwallen en natuurlijke oevers. Prettig voor het oog, maar vooral belangrijk om plant en veeteeltziekten minder snel te laten verspreiden. D66 wil daarnaast de innovatie in de landbouw stimuleren, met inachtneming van ethische en gezondheidsaspecten."

Hoeveel importeren en exporteren we dan nog?
"We moeten kiezen voor kwaliteit en innovatie. Het is goed om te constateren dat de consumptie van biologisch voedsel in Nederland elk jaar weer stijgt. Tegelijkertijd zien we dat we veel van deze producten uit bijvoorbeeld Duitsland importeren omdat onze boeren de productie nog niet kunnen bijhouden. De Co2-uitstoot die het vervoer uit het buitenland met zich meebrengt maakt dit voedsel een stuk minder duurzaam. Een ander voorbeeld zijn Nederlandse varkens die in Italië geslacht worden maar in Nederland verkocht worden als Parmaham. Dit is slecht voor dierenwelzijn en milieu. D66 wil daarom lokale, kleinschalige duurzame productie en consumptie van voedsel bevorderen. Variëteit in de supermarkt moet natuurlijk gewaarborgd blijven, maar het is goed als consumenten bewuster worden van de afstand die hun voedsel heeft afgelegd."

Wellicht dat we de komende tijd, als het paarse kabinet er komt, Maas nog wel wat aanvullende vragen kunnen stellen. Sterkte vandaag.

In deze serie verschenen reeds interviews met: Marianne Thieme (PvdD), Janneke Snijder (VVD), Krista van Velzen (SP), Ernst Cramer (ChristenUnie), Liesbeth van Tongeren (GroenLinks), Joop Atsma (CDA).


Dit artikel afdrukken