V-focus komt in zijn augustusnummer (print) met een analyse van de omvang, verwevenheid en invloed van de anti-veehouderijlobby. Op de website van het blad is dit voorproefje te lezen:

Het aantal landelijke pressiegroepen dat voortdurend kritiek uit op de veehouderij, is met 16 stuks relatief groot. Deze pressiegroepen claimen samen een aanhang te hebben van twee miljoen Nederlanders. Wanneer de aanhangers van alle afzonderlijke organisaties worden opgeteld, blijkt dit ruimschoots overdreven. Het blijkt te gaan om ‘slechts’ een half miljoen aanhangers.

Bedacht moet worden dat 200.000 van dat half miljoen voor rekening komen van de Dierenbescherming, die goed werk verricht bij de opvang en redding van met name katten en honden. Toch betekent het dat de resterende 300.000 verklaarde aanhangers (donateurs, leden) van echte actieorganisaties als Wakker Dier en Varkens in Nood in aantal vergelijkbaar zijn met de donerende achterban van de multinationale NGO Greenpeace in Nederland. Dat zou erop kunnen wijzen dat dierenwelzijn in eigen land voor bewuste mensen meer betekent dan de grote aaibare milieusymbolen waarop Greenpeace zijn fundament als actieorganisatie bouwde.

Mogelijk betekent het nog meer. Het aantal aanhangers is groter is dan het aantal leden van alle in de 2e Kamer vertegenwoordigde partijen. Begin dit jaar telde hun aanhang volgens een berekening van de Volkskrant iets meer dan 315.000 leden. Zo bezien weet dierwelzijn mensen meer te activeren dan zaken waar zij in hun dagelijkse leven zeer van afhankelijk zijn. Het zou er ook op kunnen duiden dat de extra-parlementaire kracht van NGO's toch een groter draagvlak heeft onder de bevolking dan de vee-industrie wil weten.
Uiteraard moet worden vastgesteld in hoeverre partijlidmaatschap van een politieke parlementaire organisatie mag worden vergeleken met het donateurschap aan extra-parlementaire actieorganisaties. Het is immers denkbaar dat mensen het zien als 'geven aan een goed doel'. Dat doen mensen vaker om hun geweten te schonen. In de katholieke kerk was 'de aflaat' vroeger zelfs gewoon te koop.

Maar toch, de vraag knaagt: hoe vergelijkbaar is de aanhang van politieke partijen met het donateurschap aan actieorganisaties?

Fotocredits: Stro voor varkens, Compassion in World Farming
Dit artikel afdrukken