Gisteren, 5 december, was het World Soil Day. In Nederland hebben we het zomaar voorbij laten gaan. En dat terwijl het thema van wereldvoedselorganisatie FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) nog wel de zorg voor de hele planeet moest uitdrukken: "Caring for the Planet starts from the Ground". Op de kaart met evenementen van de FAO valt te zien dat Nederland blanco bleef. Ondanks de omineuze woorden van de FAO: "De bodem is een eindige natuurlijke hulpbron. Op menselijke tijdschaal is het niet hernieuwbaar. Ondanks de essentiële rol die de bodem speelt in het levensonderhoud van mensen, neemt de achteruitgang van de bodemvoorraden wereldwijd echter toe als gevolg van verkeerde beheerspraktijken, bevolkingsdruk die leidt tot niet-duurzame intensivering en een inadequaat bestuur over deze essentiële hulpbron." Afgelopen jaren was het onderwerp 'bodem' in de pers en op sociale media niet weg te slaan.
FAO
Reageer
  • Deel
Druk af