De Europese Organisatie van Eierhandelaren en Eierproductenfabricanten (EUWEP) heeft de Europese Commissie gevraagd iets te doen aan de import van 'foute' eieren die niet voldoen aan de binnen de EU geldende productienormen. Die importstroom volgde na het ontstane tekort en de hoge prijzen van Europese eieren afgelopen voorjaar. Volgens geldende handelsverdragen kunnen dergelijke eieren niet van de EU-markt worden geweerd.

De EUWEP vraagt om ze als zgn. 'sensitive product' te willen behandelen en toch een quotum voor importeerbare eieren af te spreken. Bij overschrijding daarvan zouden heffingen moeten worden betaald.

En als andere landen nu vasthouden aan hun exportstrategie? Dan ligt de eierkwestie dus simpelweg in handen van fabrikanten en winkeliers. Voorzover die niet is opgenomen in internationale handelsverdragen, is moraliteit een zaak van mensen en merken. Als we daar niet tevreden mee zijn, dan moeten we dus verder gaan en bepalen wat we dierwelzijn waard vinden in onze internationale relaties.

Fotocredits: escapes ...(86/365), Tim Geers
Dit artikel afdrukken