Hoe melkveehouders en akkerbouwers over PlanetProof oordelen, beschreven we in twee artikelen naar aanleiding van lezersenquêtes:

- PlanetProof vooral een ‘moetje’ voor akkerbouwers
- ‘We doen PlanetProof, maar komen eraan tekort’

De enquêtes voerden we uit naar aanleiding van kritiek op het keurmerk. Die was onder meer op de nieuwssite van LTO Nederland te vinden onder de kop Vertrouwen in PlanetProof onder tuinders, telers en akkerbouwers brokkelt af en op Boerenbusiness en Foodlog onder de kop Fruittelers en akkerbouwers houden keurmerk On the Way to PlanetProof voor gezien.

Met een op het gebied van standaards, verdienmodellen en marketing zeer deskundig panel bespreken we 4 vragen:

  1. Wat beoogt het keurmerk?

  2. Beantwoordt de uitvoering aan het doel?

  3. Is de boerenkritiek reëel?

  4. Kan het beter en, zo ja, hoe?

Panel
Het panel bestaat uit Laurens Sloot (Hoogleraar Ondernemerschap in de detailhandel, RUG), Bert Urlings (directeur kwaliteit Vion Food Group), Jeroen Elfers (Corporate Director Dairy Development & Milk Streams), akkerbouwer Jaap van Wenum (voorzitter vakgroep Akkerbouw LTO Nederland) en Gijs Dröge (directeur SMK, standaardzetter van het On the Way to PlanetProof-keurmerk). Volgens Dröge is de inkoopmacht van supermarkten een centrale factor die zowel negatief als positief kan uitpakken. In ESB schreef hij dat supermarkten onder druk van maatschappelijke organisaties en uit profileringsdrang de landbouw helpen verduurzamen. Door hun onderlinge concurrentie op prijs, zitten ze echter tegelijkertijd verduurzaming in de weg. Dröge zoekt de oplossing in overheidsingrijpen. Met name akkerbouwers zien aansluiting bij bestaande breed gebruikte internationale certificeringen als een voor de hand liggende oplossing.

De moderatie van het gesprek wordt verzorgd door hoofdredacteur Dick Veerman van Foodlog. Het webinar is vooral gericht op boeren, maar ook verwerkers en retailorganisaties zijn van harte welkom als gesprekspartners en vragenstellers aan het panel. Naar aanleiding van een inleidend gesprek tussen de panelleden is de chat open voor de deelnemers om vragen te stellen. De resultaten kunnen belangrijke inzichten opleveren voor de manier waarop Nederland met private keurmerken in zijn verduurzamingsbeleid omgaat.

Schrijf je hier in om toegang te krijgen tot het live videogesprek. Toegang is gratis voor betalende leden en abonnees van Boerenbusiness en Foodlog. Wie geen lid is kan van dit aanbod gebruik maken om toch deel te nemen.
Dit artikel afdrukken