De investeringen in de energiesector laten 'de grootste teruggang in de geschiedenis' zien, schrijft het IEA in het rapport 'World Energy Investment 2020'. Naar verwachting zullen de investeringen dit jaar met 20% afnemen. Fossiele brandstoffen krijgen de grootste klap: investeringen in olie zullen 30% dalen, in kolen 15% en in schaliegas zelfs met 50%. Er is zoveel gas, dat verwacht wordt dat de prijs onder nul zal dalen om opslagkosten te vermijden.

Maar ook de investeringen in hernieuwbare energiebronnen (wind, zon, water) zullen teruglopen, met zo'n 10 à 15%. En daar zit de crux: die investeringen waren al onvoldoende om de CO2-uitstoot op termijn zodanig te verminderen dat de klimaatafspraken gehaald zouden worden. Om te voorkomen dat na de coronacrisis de CO2-uitstoot extra gaat pieken, moet er juist veel meer in verduurzaming van energiebronnen geïnvesteerd worden.

"We zien een historische daling van de uitstoot, maar als we niet de juiste economische herstelpakketten hebben, zien we de uitstoot misschien weer omhoogschieten en zou de daling van dit jaar volledig verloren gaan", aldus Birol."Denk aan de crisis van 2008-2009. Toen zagen we ook een onmiddellijke afname in emissies, en daarna een nieuwe piek. We moeten leren van de geschiedenis." Birol wijst erop dat China en andere Aziatische landen dit eerste kwartaal al twee keer zoveel plannen voor kolengestookte centrales hadden goedgekeurd als in heel 2019.

Volgens het IEA is de ongekend snelle teruggang in investeringen een bedreiging voor de energievoorziening op termijn, als de wereldeconomie weer aantrekt, omdat het veel tijd kost om energieprojecten te realiseren. Birol: "Verloren banen en economische kansen vandaag, evenals verloren energievoorziening die we morgen misschien nodig hebben."
Dit artikel afdrukken