Mycoloog, ofwel schimmeldeskundige Kathie Hodge van de Amerikaanse Cornell University ontdekte wisselende concentraties schimmels in commerciële zeezouten, meldt Science Daily.

"Deze ontdekking is in tegenspraak met de algemene opinie dat zout een steriel ingrediënt is", zegt onderzoeker Megan Biango-Daniels. De onderzoekers slaagden erin uit elk monster levende schimmels op te kweken en vast te stellen om welke soorten het ging. Ze vonden 85 verschillende schimmelsoorten, met als koplopers Aspergillus, Cladosporium en Penicillium. Ook troffen de onderzoekers mycotoxine, schimmelgif, aan in de zeezout-monsters.

Voor de consument die wat van dit zout op zijn eitjes strooit bestaat weinig gevaar - per gram zout werden er gemiddeld 1,7 schimmelsporen aangetroffen. Anders wordt het wanneer het zout gebruikt wordt om voedsel te conserveren. In vleeswaren, gefermenteerde of gepekelde levensmiddelen kunnen de schimmels uit het zout zich vermenigvuldigen en tot bederf leiden. Besmet zeezout verziekte al eerder de gedroogde worst van een Sloveense worstenfabriek.

"Schimmels kunnen in verrassend vijandige plaatsen overleven. In een potje zeezout zullen ze niet groeien of toenemen - daar groeit niets - maar de sporen van sommige schimmels overleven daar zonder enig probleem. Later kunnen ze 'ontwaken' en voor problemen zorgen in ons voedsel", waarschuwt Kathie Hodge.
Dit artikel afdrukken